Děti dnes slaví svůj den. Co chystá MPSV a o čem byla řeč v Sama doma

Hlavní stránka Aktuality Děti dnes slaví svůj den. Co chystá MPSV a o čem byla řeč v Sama doma

1.6.2020, Sekce: Aktuality

Všechny děti jsou jedinečné a mají právo na ochranu svých práv, díky Úmluvě o právech dítěte a dalším souvisejícím zákonům. Ne všechny děti mají to štěstí vyrůstat se svou rodinou, žít v láskyplném a bezpečném prostředí, zažívat blízkost pečující osoby či rozvíjet svůj potenciál. I proto se u nás a ve světě slaví Mezinárodní den dětí, který připadá na 1. června, a jenž má kromě oslav a zábavného programu pro děti upozornit širokou veřejnost na práva a potřeby dětí. A jak podporuje naplňování práv dětí MPSV?


MPSV na podporu ohrožených dětí a rodin realizuje řadu aktivit. Více informací k aktivitám MPSV najdete v tiskové zprávě. Např. se dlouhodobě snaží podporovat náhradní rodinnou péči, která je s ohledem na počet dětí v institucionální péči stále více potřeba. Informace k tomu, jak se stát náhradním rodičem či pěstounem na přechodnou dobu, lze nalézt na webu budinpestoun.cz. V případě zájmu je možné se obrátit zejména na sociální odbory v obcích s rozšířenou působností nebo kontaktovat neziskové organizace, které se podpoře pěstounů věnují.

Aktuální projekt MPSV s názvem Podpora systémových změn v oblasti služeb péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v ČR se zabývá důležitými otázkami v oblasti dětských práv. Projekt se zaměřuje zejména na otázky potřeb ohrožených dětí a rodin. Monitoruje, jaké služby jsou třeba na podporu dětí a rodin, aby se předcházelo umístění dětí do dětských domovů či výchovných ústavů nebo jak tvořit individuální plán ochrany dítěte. Cílem projektu je zejména podpora krajů v naplňování práva dětí na život v rodině a metodická podpora pracovníků OSPOD (více o projektu ZDE).

Rozhovor s ředitelkou odboru ochrany práv dětí

Téma ochrany práv dětí bylo dnes součástí pořadu Sama doma. Poslechněte si rozhovor s ředitelkou odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí Mgr. Martinou Štěpánkovou Štýbrovou (MPSV). Dozvíte se o historických souvislostech a vývoji práv dětí, co znamená právo dětí účastnit se věcí, které se jich týkají (participace dětí) či kam se obrátit o pomoc, když máme podezření na porušování práv dítěte a mnohé další. Rozhovor najdete ZDE.

Kdo dohlíží na naplňování práv v ČR

Důležitým aktérem v oblasti ochrany práv dětí je i činnost veřejného ochránce práv (VOP). Ačkoliv Česká republika nemá zatím dětského ombudsmana a diskuse o podobě tohoto institutu se vedou již řadu let, dětským tématům se věnuje část agendy ombudsmana. Od roku 2012 informují o právech dětí na webu: deti.ochrance.cz/. Děti a dospívající se zde dozvědí, v jakých situacích se mohou obrátit na veřejného ochránce, i jakými případy se již zabýval (např. z oblasti diskriminace k přístupu ke vzdělání, omezování kontaktů s rodiči v případech oddělení dítěte od rodičů apod.). Aktuální informace k dětské agendě VOP naleznete v tiskové zprávě ZDE.

Přejeme všem dětem, aby měly právo na dětství!

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2023