HLEDALI JSME SPOLEČNĚ NOVÉ CESTY VE ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NRP

Hlavní stránka Aktuality HLEDALI JSME SPOLEČNĚ NOVÉ CESTY VE ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NRP

HLEDALI JSME SPOLEČNĚ NOVÉ CESTY VE ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NRP

15.6.2023, Sekce: Aktuality

Dne 13. června proběhlo pracovní setkání zástupkyň a zástupců krajských úřadů, Magistrátu hl. města Prahy, Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí a Ministerstva práce a sociálních věcí, kteří se podílí na procesu posuzování žadatelů/zájemců o zprostředkování náhradní rodinné péče (NRP).


Cílem setkání bylo vzájemné sdílení příkladů dobré praxe pracovnic krajských úřadů v oblasti zprostředkování náhradní rodinné péče.

Miloslav Macela (MPSV) představil nové vize ministerstva v náhradní rodinné péči v oblasti legislativy. „Reforma systému péče o ohrožené děti by měla být podpůrná jak pro děti a jejich rodiny, tak pro profesionály, kteří s ohroženými dětmi pracují. Aby mohl sociální pracovník či sociální pracovnice dělat efektivně svoji práci, potřebuje mít k tomu řadu funkčních nástrojů. Nový zákon se pokusí všechny nástroje dostat na jedno místo a podporu zacílit a urychlit,“ zmínil Macela.

Petra Pávková (SEFAM) představila svoji praxi v rámci práce se životním příběhem u dětí v osvojení a připomněla všem přítomným, jak důležitá je práce s identitou u těchto dětí. Pávková prostřednictvím případových studií zprostředkovala přítomným, co děti v osvojení prožívají. „To, že jsem poznala svůj životní příběh mi pomohlo pochopit, kým jsem a kým být nemusím“ (zkušenost osvojené mladé dospělé).

Když si k jednomu stolu sednou zástupci a zástupkyně všech krajských úřadů a společně sdílí, co se jim v práci se zájemci/žadateli o náhradní rodinnou péči osvědčilo, má to velkou váhu pro řešení situací konkrétních dětí“, shrnula gestorka projektu Johana Mertová. 

V rámci pracovního setkání byla zmapována témata, o kterých by se účastníci a účastnice rádi dozvěděli více z pohledu zahraniční praxe. Pokračování pracovního setkání proběhne 24. října 2023 formou online mezinárodní konference, kde lektoři a lektorky vybraných evropských zemí budou sdílet svoji dobrou praxi.

Pracovní setkání je součástí aktivit systémového projektu „Standardizace procesu zabezpečení náhradní rodinné péče o děti“, který MPSV realizuje od 1.11.2022 do 31.12.2025.

 

    

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024