Standardizace procesu zabezpečení náhradní rodinné péče o děti

Hlavní stránka Projekty Aktuální projekty Standardizace procesu zabezpečení náhradní rodinné péče o děti

Registrační číslo: CZ.03.02.02/00/22_004/0000210

Realizace projektu: 1. 11. 2022 - 31. 12. 2025

Předmětem projektu je zefektivnění a zjednodušení procesu zabezpečení náhradní rodinné péče (NRP) pro ohrožené děti. Projekt se bude snažit propojit identifikované kompetence zájemců a zájemkyň o poskytování NRP s potřebami dětí. Zvláštní pozornost je věnována možnostem zabezpečení NRP pro děti se specifickými potřebami a zatraktivnění výkonu pěstounské péče pro potenciální zájemce a zájemkyně z řad široké veřejnosti.

Projekt reaguje na problémy v dosavadní praxi systému náhradní rodinné péče, která je krajově, systémově i časově roztříštěná a nedokáže tak pružně a rychle reagovat na potřeby dětí. 

Hlavní cíl 6 projektových aktivit je zefektivnění a zjednodušení procesu zabezpečení ochrany a pomoci dětem v systému náhradní rodinné péče prostřednictvím standardizace procesu zprostředkování náhradní rodinné péče, s ohledem na krajová specifika v souladu s novelizací zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

 

Přehled klíčových aktivit projektu:

Klíčová aktivita 1:  Standardizace postupů odborného posuzování zájemců o NRP

Klíčová aktivita 2: Standardizace evidence zájemců o NRP a evidence dětí, kterým je třeba zprostředkovat NRP

Klíčová aktivita 3: Párování v NRP

Klíčová aktivita 4: Poskytování NRP pro děti se specifickými potřebami

Klíčová aktivita 5:  Evaluace

Klíčová aktivita 6: Osvětové aktivity pro posílení zájmu o výkon NRP a na podporu standardizace systému NRP

 

Pro více info NRP, sledujte BUDINPESTOUN

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Johana Mertová

Gestorka projektu

email: johana.mertova@mpsv.cz 

 


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024