KA 02 Analýza stávající právní úpravy

V rámci této aktivity byla zpracována Analýza stávajícíh předpisů, které upravují oblast sociálně-právní ochrany náhradní rodinné péče, ústavní výchovy a další témata, jež budou předmětem nové právní úpravy. Výsledky analýzy byly podrobeny odborné diskuzi jak na úrovní individuálních konzultací, tak formou odborného kolokvia, které se uskutečnilo v březnu 2015 v Brně.

Analýza stávající právní úpravy

Prezentace Analýzy Současné právní úpravy ochrany práv dětí a sytému péče o ohrožené děti v ČR

Program kolokvia


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024