Malé grantové schéma

Malé grantové schéma je realizováno za účelem podpory efektivního zlepšení kvality systémů péče o děti a opatření jejich ochrany při zohlednění názorů relevantních klíčových aktérů a společnosti jako celku prostřednictvím vysoce kvalitní a participativní diskuse.

 

MGS na webu MSPV

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí - Partnerem programu vyhlásilo dne 11. července 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant v rámci malého grantového schématu v programu CZ04 – Ohrožené děti a mládež financovaného z EHP fondů 2009–2014.

Celkem bylo předloženo 37 žádostí o grant. Hodnotící komisí bylo k verifikaci doporučeno 11 žádostí, které byly následně schváleny Ministerstvem financí.

Detailní výsledky první výzvy naleznete zde

 

Podpořené projekty Malého grantového schématu jsou zaměřeny na dvě oblasti:

A. Podpora systémů a opatření na ochranu dětí a mládeže

B. Zvýšení povědomí o právech dítěte prostřednictvím místních či národních aktivit

Podrobné informace o jednotlivých projektech naleznete v dialogovém okně v nabídce v menu nalevo. 

                             

 

                                                               

 

Kontaktní osoby:

Mgr. Marta Mlejnková
manažerka MGS - věcná část
oddělení transformace služeb pro rodiny a děti
Odbor ochrany práv dětí
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
tel: +420 774 163 724
e-mail:
marta.mlejnkova@mpsv.cz

 

Ing. Kateřina Motyčková
manažerka MGS - finanční část
Odbor ostatních evropských fondů
Oddělení ostatních evropských fondů
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
tel: +420 221 922 156
e-mail:
katerina.motyckova@mpsv.cz

 

Mgr. Andrea Šafařík Fridmanská
koordinátorka publicity MGS
oddělení transformace služeb pro rodiny a děti
Odbor ochrany práv dětí
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
tel: +420 608 510 782
e-mail:
andrea.safarik@mpsv.cz


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024