Vytvoření vzdělávacích programů a vzdělávání vybraných cílových skupin

V návaznosti na předcházející aktivity byly pro rok 2015 vytvořeny vzdělávací moduly, jejich cílem byl přenos informací o zpracovaných standardech kvality SPOD, nástrojích pro práci v systému péče o ohrožené děti a rodiny, systému fungování sítě služeb pro práci s rodinami a dětmi a systému výkonu profesionální pěstounské péče a mezi další osoby. 

Vzděláváni byli pracovníci a pracovnice OSPOD, poskytovatelé služeb pro rodiny a děti a osoby pověřené k výkonu sociálně právní ochrany. Mezi příjemce vzdělávání patřili rovněž soudci, státní zástupci, zástupci policie, školských a zdravotnických zařízení, specialisté MPSV a inspektoři kvality sociálních služeb.
V každé z aktivit (02 až 05) byl vytvořen tým lektorů, kteří zajišťovali kvalitní přenos znalostí a dovedností směrem k cílové skupině.
Vzdělávání probíhalo na území celé České republiky s výjimkou hl. m. Prahy. Vzdělávací programy pro pracovníky OSPOD, PO a specialisty KÚ a MPSV byly akreditované MPSV.

Aktivita KA 06 naplnila dílčí cíle „podpořit implementaci systémových a legislativních změn do praxe“, „zvýšit odbornou a profesní kvalifikaci pracovníků v systému péče o ohrožené děti a rodiny“, „podpořit multidisciplinární spolupráci všech účastníků systému“, „zavést standardy kvality práce do aktivních složek systému“ a „rozšířit nové pracovní příležitosti do oblasti služeb pro ohrožené děti a rodiny (v rámci tématu Spolupráce OSPOD, PO a NNO v rámci sítě služeb, minimální síť služeb).  Celé znění závěrečné zprávy naleznete pod textem.

Záverečná zpráva KA 06 Vzdělávání

 


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024