Osvětová kampaň zaměřená na práva dětí v náhradní rodinné péči

                                                               

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Číslo projektu: MGS/B4/2014

Projekt: „Osvětová kampaň zaměřená na práva dětí v náhradní rodinné péči“

Příjemce: Kruh rodiny, o.p.s.

Kontaktní osoba: Mgr. Marie Oktábcová, email:oktabcova@nadacnifondjt.cz, tel.: 221 710 374

Web: www.kruh-rodiny.cz, http://www.naseprava.cz/

Facebook: https://www.facebook.com/Naše-práva-1709992499229216/

Výše dotace: 2 265 242 Kč

Celkové výdaje na projekt: 2 516 935 Kč

Partner: Nadační fond J&T

Web: www.nadacnifondjt.cz

Popis: Projekt realizuje informační a osvětovou kampaň zaměřenou na šíření povědomí a informací o právech a povinnostech dítěte v náhradní rodinné péči (NRP). Kampaň kromě dětí v NRP osloví také pěstouny, sociální pracovníky doprovázejících organizací, psychology, pedagogy a také širokou veřejnost.

Jako informační a komunikační nástroj budou vytvořeny samostatné webové stránky kampaně, kde budou shromážděny uceleně a přehledně všechny informace o dětských právech a především o tom, jak s dětmi o jejich právech hovořit. Teenagerům web nabídne informace o jejich právech srozumitelnou a zábavnou formou. Kromě webu bude spuštěna také fan page na facebooku a on - line poradna (Zelená linka). Kampaň byla zahájena v říjnu 2015.

V rámci kampaně je využíván virtuální a reálný prostor. Protože se jedná o specifickou cílovou skupinu, je kampaň pojatá co nejadresněji a je realizovaná v těsné spolupráci s klíčovými sociálními pracovníky neziskových organizací zaměřených na NRP, které náhradní rodiny doprovázejí a poskytují jim návazné služby. Kampaň probíhá za pomoci letákové akce, online kampaně (Facebooková fan stránka, edukační platforma) a osobní kampaně (web, Zelená linka – online poradna pro individuální dotazy).

Po spuštění a realizaci kampaně proběhne její vyhodnocení, a to formou průzkumu, který bude měřit dopad kampaně následným kvalitativním výzkumem. Zaměří se na reprezentativní vzorky vybraných cílových skupin kampaně a bude zkoumat, zda je kampaň oslovila (zda ji zaregistrovaly a v jaké míře), zda změnila jejich postoje, dodala potřebné informace a dala podnět k tomu, aby se více zajímaly o problematiku práv dětí.


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2023