Hlasy ohrožených dětí

                                                               

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Číslo projektu: MGS/B6/2014

Projekt: „Hlasy ohrožených dětí“

Příjemce: Ašta šmé, z.s.

Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Hajská, email: marketa.hajska@gmail.com, t.č.: 777 600 302

Web: www.astasme.cz

Facebook: https://www.facebook.com/Hlasy-ohro%C5%BEen%C3%BDch-d%C4%9Bt%C3%AD-568142946655389/?pnref=story

Výše dotace: 1 562 760 Kč

Celkové výdaje na projekt: 1 736 400 Kč

Popis: Cílem projektu je zvýšit povědomí široké veřejnosti o právech dítěte a situaci ohrožených dětí a prohloubit zájem široké veřejnosti o toto téma. V rámci projektu bude vytvořena  třísetstranná dokumentární komiksová trilogie, sestávající ze tří autentických biografických příběhů ohrožených dětí a uskutečněna doprovodní mediální kampaň, která bude prostřednictvím webové stránky, sociálních sítí, inzerce, tiskových zpráv a dalších propagačních akcí informovat širokou veřejnost o publikaci i obecně o právech dětí, a popularizovat je. Téma práv dětí, resp. jejich porušování, bude integrální součástí těchto příběhů. Komiks vyjde v tištěné i elektronické podobě a značná část výtisků bude darována knihovnám (veřejným, školním, dětským domovům). Aktivity komiksu budou doprovázeny webovou a Facebookovou stránkou, na kterých bude sekce pro propagaci projektu, jeho ideových východisek i obecně tématiky práv dítěte.


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024