Dítě v centru

                                                                                                                                                      

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Číslo projektu: MGS/A3/2014

Projekt: „Dítě v centru“

Příjemce: SPONDEA, o.p.s.

Kontaktní osoba: PhDr. Dagmar Úlehlová, email: ulehlova@spondea.cz, tel: 541 213 732

Web: www.spondea.cz

Výše dotace: 2 483 061 Kč

Celkové výdaje na projekt: 2 731 367 Kč

Partneři: Oslo Krisesenter, Odbor sociální Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Web: www.oslokrisesenter.no 

Popis: Ústřední myšlenkou projektu je ochrana zájmu a práva dítěte, kdy je dítě vnímáno jako SUBJEKT, za součinnosti klíčových aktérů a dítěte samotného, zapojeného do procesu rozhodování. Cílem projektu je vytvoření návrhu systému součinnosti všech relevantních institucí podílejících se na řešení případů jednotlivých dětí, vytvoření systému zapojení dítěte do rozhodovacího procesu a jeho pilotní vyzkoušení a šíření získaných poznatků a zkušeností mezi relevantní klíčové aktéry a udržitelnost dobré praxe. Hlavním přínosem projektu bude sladění postupu při práci s dítětem tak, aby bylo co nejméně systémově zatíženo, aby byla včas vytipována odpovídající oborná pomoc a realizována včasná výměna informací mezi odborníky přímou cestou. Současně bude vyzkoušen a následně šířen inovativní způsob práce s dítětme a jeho rodiči, převzatý z Holandska.

Dodatečné aktivity (schválené v červnu 2016) navážou na původní projekt, zohlední specifika cílové skupiny dětí a budou šířit know-how projektu mezi relevantní klíčové aktéry. Jedná se o tyto aktivity: (1) Zjišťování názoru dítěte a jeho podpora v rozhodovacích procesech v situacích, kdy není možné pracovat s celou rodinou, (2) Šíření inovativní metody zapojení dětí do rozhodovacích procesů mezi relevantní klíčové aktéry v ČR, přenos dobré praxe, (3) Prodloužení realizace stávajících aktivit projektu.


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2020