Mám ADHD a vím, co smím

       

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Číslo projektu: MGS/A27/2014

Projekt: „Mám ADHD a vím, co smím“

Příjemce: Centrum pro rodinu a sociální péči

Kontaktní osoba: Ing. Eva Balcarová, email: eva.balcarova@crsp.cz, tel.: 731 604 219

Web: www.neklidne-deti.cz

Facebook: https://www.facebook.com/ADHDcrspbrno

Výše dotace: 1 546 881 Kč

Celkový výdaje na projekt: 1 933 602 Kč

Popis: Cílem projektu je vytvořit podmínky pro zvýšení participace dětí se syndromem ADHD na rozhodovacích procesech v aktivitách a činnostech, které se jich bezprostředně týkají a které významně ovlivňují jejich další vývoj. Současně má projekt ambici změnit vnímání dítěte s ADHD ve společnosti a vzdělávat odborníky, kteří se podílejí na rozhodovacích procesech o dětech s ADHD. V rámci projektu dojde k inovování metodiky případových konferencí na míru dětem s ADHD, které řeší specifické problémy. Tato technika aktivně zapojuje všechny zúčastněné skupiny (děti s ADHD, rodiče, OSPOD apod.) tak, aby vzniklo komplexní a soustředěné úsilí, jehož výsledkem bude respektování názorů a potřeb dětí postižených hyperaktivitou a poruchou pozornosti (vč. přijetí specifik jejich projevů a způsobů vyjádření – přijetí ze strany rodičů i zástupců subjektů zapojených na procesech, ve kterých se rozhoduje o dětech) a posílení kompetencí a schopnosti těchto dětí vyjádřit své zájmy a potřeby. Výstupy projektu budou i metodika obsahující kazuistiky a praktické návody vycházející z terénní práce s dětmi s ADHD při podpoře prosazování jejich práv a akreditovaný kurz „Metody posilování práv s ADHD“ určený pro školení odborníků, kteří ovlivňují rozhodovací procesy o dětech s ADHD (např. úředníci OSPOD, vedoucí soc. oborů, sociální pracovníci).


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024