Podpora lokálního síťování

Hlavním cílem této podaktivity byla podpora a rozvoj sítě služeb na místní (lokální) úrovni. Vybrané pracoviště OSPOD mohly v rámci této podaktivity využít služeb tzv. lokálních sítařů. Lokální síťař, zajišťuje podporu a síťování služeb ve správním obvodu OSPOD. Lokální síťaři zajišťují např. mapování lokální sítě služeb, zpracování analýzy a přehledu služeb v území, zpracování časové, územní, nákladové analýzy služeb, analýzy potřeb klientů OSPOD, zajišťují komunikaci s poskytovateli služeb, samosprávou, dalšími aktéry v síti služeb, podporují další pracovníky příslušného OSPOD v oblasti síťování, definování potřeb, definování potřebných služeb atp.

Do podaktivity lokálního síťování bylo zapojeno celkem 16 pracovišť OSPOD z pěti krajů (Pardubický kraj – 3 pracoviště OSPOD, Karlovarský kraj - 2, Královehradecký kraj - 2, Zlínský kraj - 4 a Moravskoslezský kraj - 3).

Síťování na lokální úrovni je základním pilířem jedné ze čtyř klíčových aktivit návazného projektu, který je realizován MPSV od ledna 2016 do června 2019. Podoba aktivity je obdobná jako v rámci stávajícího projektu, pracoviště OSPOD a kraje, které o aktivitu zaměřenou na podporu lokálního síťování projevily zájem, mají možnost využít služeb lokálního síťaře pro rozvoj a síťování služeb pro ohrožené děti a rodiny.

 

Ukázka práce lokálních síťařů

Lokální síťař pro OSPOD 

Síťaři pro pracoviště OSPOD

Požadované výstupy práce lokálních síťařů 

Měsíční plán/výkaz práce - formulář

Síťaři- nejčastější otázky a odpovědi

 

 

 

 

 


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024