PUBLICITA

Přehled aktivit, které organizace DOMUS - Centrum pro rodinu, z.s. v rámci MGS Programu CZ04 "Ohrožené děti a mládež" uveřejnila.

 

Vernisáž

Leták

Desky

Pexeso

Omalovanky

Plakát

Pracovní list

Animované filmy:

Petr a jeho právo na rodinu, právo na kontakt s biologickou rodinou:

Petrova nezralá maminka nezvládá péči o svého malého syna, ten se nakonec dostane do dětského domova a poté do pěstounské rodiny. Pořád ale myslí na svou první maminku a chce se s ní sejít. Jak jejich setkání dopadne? Dívejte se zde.

Jirka - právo na vzdělání

Jirkovi to ve škole nejde. Potřeboval by podporu při zvládání učiva, ale tu nedostane ani doma, ani ve škole. Rodina nežije společně, otec má na Jirku vysoké nároky, které syn nezvládá. Mrzí ho, že ho není oblíbený mezi spolužáky, a tak si je kupuje za sladkosti. Tak rád by zažil úspěch a obdiv, ale ten nepřichází, tak začne vyvádět lumpárny. Dívejte se zde.

Evička - předsudky v nás a kolem nás

V tomto roce jsme v Evropě svědky nebývalé vlny migrace lidí ze vzdálených kultur s odlišnými životními zkušenostmi, s jinými hodnotami, než na které jsme v Evropě zvyklí. Jak můžeme integrovat do společnosti neznámé prvky, když jsme od narození pod vlivem nejrůznějších předsudků a stereotypů, které pramení původně z neporozumění, z neznalosti, ze strachu z neznámého, z pocitu ohrožení?  A jak to nakonec ovlivní obě strany, většinovou společnost i příslušníky menšin? Sledujte příběh Evičky.

Eliška - práva a povinnosti, právo na soukromí

Výchova dětí v období dospívání je plná nástrah. Děti testují meze své svobody a občas narazí. Rodiče to staví do situace, na kterou nebývají připraveni, a reagují přehnaně demonstrativními zákazy. Tím mohou spustit lavinovou reakci "odplaty" za porušování práv, kterých si je mládež už dobře vědoma. Dívejte se na Elišku.

Lucka - právo na informace

Příběh Lucky a jejího brášky ukazuje, že děti potřebují včas informace o tom, co se děje v jejich rodině. S rozvody nic nenaděláme, ale dospělí by se při rozhodování měli ohlížet především na zájmy svých dětí. Pocit křivdy a vztek jsou nejhoršími spojenci. V boji proti partnerovi se děti často stávají "zbraněmi nejtěžšího kalibru". A zástupci institucí někdy neumějí s "hlasem dětí" pracovat. 

Kevin - právo na aktivní zapojení do rozhodovacích procesů 

Příchod dítěte do nové rodiny je vždycky velkou změnou a zátěží pro obě strany. Je třeba mít na paměti, že děti mají své potřeby a práva. Občas mají pečující osoby svérázné představy o výchově a domnívají se, že své principy prosadí za každou cenu. Někdy může být cena příliš vysoká. Sledujte příběh šestnáctiletého Kevina.

Ivetka - střídavá péče

Představte si, že byste se každý týden nebo co čtvrnáct dní stěhovali? Pokaždé si sbalíte věci, odjedete do jiného bytu, chodíte do jiné práce, vracíte se k rozpracovaným úkolům, ale vaši kolegové už dávno řeší jiné. Zmeškali jste důležitou poradu, prošvihli večírek a na pivo vás nepozvali, protože si mysleli, že budete v jiné práci, v jiném městě, v jiném bytě. Jak dlouho myslíte, že v takovém režimu vydržíte fungovat? Myslíte, že dítě vydrží víc? Sledujte příběh malé Ivetky.

Radim - šikana očima agresora

Radimovi je 13,  let) je chlapec, který žije převážně sám. Matka již nezvládá jeho výchovu, otec rodinu materiálně zajišťuje a je z nadměrného pracovního vytížení unavený natolik, že nechce doma řešit již další problémy. Radimovy problémy narůstají postupně. Lze je charakterizovat tím, že „zlobí“. Nemá žádný náhled na své chování, všechny přešlapy vnímá jako legraci. Legraci si dělá i ze snahy dospělých vysvětlit Radimovi jeho problémy. Zvážní až v situaci, kdy je rozhodnuto, že jeho výchova je natolik narušena, že by měl nastoupit do zařízení ústavní péče. Reaguje zkratkovitě a utíká z rodiny. Zodpovědnost rodičů za výchovu svých dětí je zcela zásadní a patří do základních pravidel výchovy dětí. Žádná instituce nemůže napravit, to co pokazili svojí výchovou. Stejně tak pro každého z nás je důležité unést následky svého chování a tuto dovednost lze považovat za jednu z nejdůležitějších pro zodpovědný způsob života. Sledujte příběh Radima.

Pavel - šikana očima oběti

Příběh Pavla ukazuje, jak rychle se oběti šikany dostávají do pasti, z níž není úniku. Zpravidla k tomu dochází, když se sejdou "vhodné okolnosti" - selhávající výchova nebo neuspořádané rodinné prostředí. Děti zoufale hledají kamarády, aby našli místo, kam patří, a kde se jim dostane podpory a uznání, za to jsou ochotni platit,snášet bití, ponižování a výsměch. Kupodivu se tolik neliší od svých agresorů, jejich důvody, proč se uchylují k šikaně spolužáků, jsou leckdy nápadně podobné. Podívejte se na šikanu očima oběti zde. Příběh Radima, chlapce, který Pavla spolu s dalšími šikanoval, najdete zde

Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2020