Národní kampaň „Právo na dětství“

Publicita projektu stejně byla zajištěna formou národní kampaně s názvem „Právo na dětství“. V rámci kampaně byla  vypracována komunikační strategie a grafický manuál. Dále proběhl nákup mediálního prostoru i výroba informačních materiálů a propagačních předmětů.

Hlavním zdrojem informací o průběhu projektu a jeho výstupech byltento server, tedy www.pravonadetstvi.cz. Právě zde byly k nalezení aktuální zprávy o jednotlivých aktivitách projektu, kontakty na členy realizačního týmu, prezentace k projektu, informace o výběrových řízeních i odkazy na další webové stránky související s tématem péče o ohrožené děti.

Cílem národní kampaně „Právo na dětství“ bylo podnítit diskusi na téma péče o ohrožené děti a zapojení do systémových změn co nejširší okruh subjektů, odbornou i laickou veřejnost.

Hlavní komunikační témata kampaně byla: Dítě jako subjekt práva, Prevence na úrovni biologické rodiny, Podpora pěstounské péče, Systém po transformaci.

Ambasadory kampaně se stali zkušení odborníci z praxe: MUDr. Elena Turnovská, Ing. Hana Jurajdová, Mgr. David Beňák a Mgr. Petr Zmuda. Vznikl vizuál a celá kreativní část kampaně, to vše před oficiálním zahájením tiskovou konferencí, která se uskutečnila 30. dubna za účasti paní ministryně Michaely Marksové na MPSV.

 

Výstupy kampaně:

Stránky microsite

http://kampan.pravonadetstvi.cz/

Konference „Pěstounství je profese“

Konference proběhla 23. 4. 2015 v Pardubicích, Dům techniky, účast 150 odborníků.

Interaktivní putovní výstava „I já chci mít vzpomínky na dětství“

Putovní interaktivní výstava I já chci mít vzpomínky na dětství umožňuje široké veřejnosti dozvědět se více o tom, co znamená být pěstounem. A nejen to – zajímavou a zábavnou formou přibližuje problematiku pěstounství z pohledu pěstounů, odborných pracovníků, kteří s pěstouny i ohroženými dětmi pracují, a také z pohledu dětí. Ty své pocity a zážitky vyjádřily výtvarnými pracemi, které jsou na výstavě k vidění.

Proběhla v těchto městech: Pardubice, Plzeň, Karlovy Vary, Ostrava – Svinov, Brno, Jihlava, Kroměříž, Olomouc, České Budějovice, Kladno, Litoměřice, Mladá Boleslav, Liberec, Kolín a Hradec Králové.

Spoty

V daném monitorovací období byly schváleny scénáře a natočeny spoty s ambasadory a dalšími odborníky v dané oblasti. Po zapracování připomínek byly všechny spoty zveřejněny na webu:

http://kampan.pravonadetstvi.cz/spoty/

Interaktivní katalog

Katalog má sloužit jako pomocník pro snadnou a rychlou orientaci v rodinných situacích.

Pomoci by měl v případech, které pracovníci OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí) řeší denně a které mohou vést až k odebrání dítěte z rodinného prostředí. On-line katalog se zaměřuje
na typologii sociálních jevů a obsahuje návody a postupy, jak je třeba v konkrétní situaci postupovat,
s kým spolupracovat a na koho se případně obrátit s žádostí o pomoc.

Je určený především pracovníkům OSPOD, ale pomáhat bude i dalším článkům v systému péče
o ohrožené děti, jako jsou pracovníci školství, samosprávy nebo lékaři či policisté.

Katalog je přístupný on-line i ve verzi upravené pro tablety a telefony, 3.9.  proběhl  brunch s odbornými novináři v Praze ke spuštění jeho provozu.   →​ INTERAKTIVNÍ KATALOG

Workshopy (setkání na krajích)

Ambasadoři kampaně MUDr. Elena Turnovská, Ing. Hana Jurajdová, Mgr. David Beňák a Mgr. Petr Zmuda se zúčastnili workshopů, kde byly prezentovány výstupy kampaně v jednotlivých krajích. Tato setkání ve všech krajských městech proběhlo v období 9-10/2015 setkání, jejichž cílem bylo seznámení OSPOD s výstupy kampaně, především s ohledem na nástroje použitelné i po kampani.
V rámci setkání obdržel každý účastník rozsáhlou složku s výstupy v papírové i elektronické podobě.

Odborná konference „Mýty a pravdy“

Konference proběhla 21. 10. v Olomouci, BEA Centrum, účast 150 odborníků.

Akce na školách „Nemluvím, stejně mě neposlouchají“

V rámci přípravy akce byly zpracovány podklady pro výuku tematické hodiny Občanské výchovy
pro 2. stupeň základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Rozsah podkladů odpovídá jedné vzorové hodině a je doplněn domácím úkolem (tematickým kvízem), jehož cílem bylo mj. zapojit rodiče a podpořit tak komunikaci dětských práv v linii učitel-žák-rodiče. Disponibilní výukové materiály byly obohaceny o další podklady /kazuistiky, odkazy na vhodné zdroje informací, kontakty na organizace pomoci apod./, které umožnily výuku dětských práv rozšířit i nad rámec připravené vzorové hodiny, příp. hodinu individualizovat s ohledem na specifika školy, žáků apod. Motivace škol k účasti v akci byla podpořena dárkem pro každého žáka, který zpracoval domácí úkol, tj. audiokniha ze seznamu povinné četby pro žáky 2. stupně.

Cíl kampaně, zapojit do akce min. 65 škol, byl min. o 30% překročen. Velmi pozitivně bylo mezi žáky přijato /volitelně nabízené/ zajištění výuky vzorové hodiny zástupcem  z. s. Vteřina poté.

E-learning: tematicky rozdělen na téma Pěstounská péče a Systém po transformaci

Na cloudové platformě Wordpress byl vytvořen interaktivní e-learningový program podporující a rozšiřující školení probíhající paralelně v rámci projektu, který umožňuje klientské vytváření tréninků a testů, správu záznamů o uživatelích a jejich pokroku/testech, dále umisťování běžných formátů souborů (PPT, PDF, DOC, XLS, MOV, AVI) a externích odkazů YouTube a Slideshare, v neposlední řadě pak vytváření uživatelských komunit a vazby na sociální sítě, podrobné dělení uživatelských skupin
s udělováním práv a integrovanou komunikaci lektor – žák.

Články

Během průběhu celé kampaně byly publikovány články i inzerce související s kampaní „Právo
na dětství“ v odborných periodikách i denním tisku.

Tisková konference

Oficiální ukončení proběhlo formou tiskové konference, která se uskutečnila na MPSV 20. října
za účasti Kláry Laurenčíkové Šimáčkové poradkyně paní ministryně Michaely Marksové pro oblast SPOD. 

 

Tištěné výstupy:

Brožury

"Nemluvím, stejně me neposlouchají"

"Pěstnouství je profese"

"Mýty a pravdy"

Infografiky

Dávky pěstounské péče

Nejlepší zájem dítěte

Odchod dítěte ze zařízení

Náklady péče o ohrožené děti a rodiny

Dítě jako subjekt práva

Vyhodonocování situace dítěte a IPOD

OSPOD

Rodinné konference

Síťování

Počty dětí v náhradní péči

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024