Jak probíhají rodinné konference v rámci pilotního projektu MPSV?

Projekt v rámci pilotní fáze probíhá v osmi českých krajích – Jihomoravském, Královehradeckém, Moravskoslezském, Olomouckém, Pardubickém, Středočeském, Ústeckém a kraji Vysočina, ve spolupráci s 35 pracovišti OSPOD, jejichž sociální pracovníci byli v metodě vyškoleni.

V každém kraji je jeden vyškolený administrátor – profesionál v rámci pomáhajících profesí, který komunikuje o rodinách se sociálním pracovníkem OSPOD.

Pokud má rodina o uspořádání konference zájem, administrátor oslovuje koordinátora, což je laik, vyškolený v metodě rodinných konferencí. Koordinátor následně vstupuje jako neutrální a nezávislá osoba do komunikace s rodinou a asistuje jí při přípravě konference samotné – vyhledává, kontaktuje a zve možné účastníky, vysvětluje průběh a cíl konference, pomáhá rodině zorganizovat prostory, občerstvení – to vše v součinnosti s rodinou, dětmi a jejich představou.

Průběh rodinné konference:

Na samotné konferenci se v úvodní části sdílí informace a důvod k uspořádání konference a pokládá se otázka, kterou by rodina měla společně vyřešit. Této fáze se kromě rodinných příslušníků účastní také sociální pracovník OSPOD, případně další pozvaní odborníci, kteří zde mohou rodině nabídnout své služby.

Následuje druhá fáze – soukromý čas rodiny - ve kterém rodina probírá informace, které se dozvěděla a vypracovává společně plán řešení – přítomni jsou pouze rodinou pozvaní členové a děti, sociální pracovník, ostatní odborníci ani koordinátor přítomni nejsou, koordinátor zůstává nadosah – rodina vypracovává plán, který je pro všechny přijatelný, realizovatelný, s rozpracovanými úkoly a způsoby kontroly průběhu realizace plánu.

Konference končí představením plánu a jeho přijetím sociálním pracovníkem OSPOD.

V průběhu příprav i konference samotné je to koordinátor, který odpovídá za proces a komunikaci s dětmi a pozvanými členy, rodina je ale sama odpovědná za svůj plán a jeho naplňování.

Kontaktní informace - administrátoři a koordinátoři rodinných konferencí

Zapojená pracoviště OSPOD

Rodinná konference - příručka pro koordinátory RK

Zapojená pracoviště OSPOD

Seznam administrátorů a koordinátorů RK

Rodinná konference - příručka pro koordinátory RK


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024