Předem definovaný projekt - Kodifikace právní úpravy podpory rodin, náhradní rodinné péče a systému péče o ohrožené děti

Hlavní stránka Projekty Ukončené projekty Program CZ04: Ohrožené děti a mládež Kodifikace právní úpravy podpory rodin, náhradní rodinné péče a systému péče o ohrožené děti

Předem definovaný projekt „Kodifikace právní úpravy podpory rodin, náhradní rodinné péče a systému péče o ohrožené děti a rodiny“ usiluje o vytvoření nové sjednocující právní úpravy v oblasti ochrany a podpory rodin a dětí.

Cílem projektu je podpora vytvoření nové, sjednocující právní úpravy v oblasti ochrany rodin a dětí. Projekt je založen na předpokladu vytvoření takového systému, který zajistí důslednou ochranu všech práv každého dítěte a naplňování jeho potřeb, systému podporujícího zvyšování kvality života dětí a rodin, eliminující diskriminaci a nerovný přístup vůči dětem a podporující všestranný rozvoj dítěte v jeho přirozeném rodinném prostředí, případně v náhradním rodinném prostředí, to vše za participace dítěte na rozhodovacích procesech, které se ho bezprostředně týkají.

Realizace projektu bude probíhat formou šesti klíčových aktivit. Nejprve bude nastavena spolupráce s partnerem projektu. Následně bude stávající systém podroben analýzám a bude zahájena příprava věcného záměru a paragrafového znění zákona k ochraně práv dětí, podpoře rodin a náhradní rodinné péči. V návaznosti na návrh nového zákona budou dále zpracovány související právní a prováděcí předpisy. Součástí projektu je též příprava implementace (včetně komunikační strategie a vzdělávání). V poslední fázi projektu bude nová právní úprava pilotně ověřena v praxi. Nedílnou součástí projektu bude kromě odborného zapojení partnera projektu (kulaté stoly, kolokvia) také široká odborná diskuze ve všech fázích přípravy nové legislativy.

Projekt má dopady na celou ČR. Projekt je financován prostřednictvím finanční pomoci v rámci EHP fondů období 2009 – 2014 z Programu CZ04 „Ohrožené děti a mládež“ a probíhá od ledna 2014.

Program je financovaný z prostředků EHP fondů 2009 - 2014. Jednou z priorit EHP fondů 2009 - 2014 je posilování bilaterálních vztahů mezi českými subjekty a subjekty z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Výsledkem programu je efektivní zlepšení kvality systému péče o ohrožené děti a rodiny.

MPSV se inspiruje při přípravě nového zákona celou řadou fungujících systémů péče o ohrožené děti, např. slovenským, polským, maďarským, německým, rakouským a dalšími.

Opatření mimo domov

Norský systém


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2020