Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí

Hlavní stránka Projekty Ukončené projekty Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí

CZ.3.2.63/0.0/0.0/15_017/0001687

Realizace projektu: 1. 1. 2016 – 30. 6. 2019

Hlavním cílem celého projektu je podpora výkonu sociálně-právní ochrany dětí na všech úrovních a další zkvalitnění a zefektivnění práce všech zapojených účastníků. Projekt je zaměřen na posílení kapacit na pracovištích orgánů sociálně-právní ochrany dětí v oblasti síťování a vytváření sítí služeb pro ohrožené děti a rodiny na lokální úrovni, dále na zajištění kvalitních statistických dat nutných pro výkon sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD), nastavení celoživotního vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovníků SPOD a na podporu a rozvoj náhradní rodinné péče s důrazem na pěstounskou péči. Projekt by měl přispět k tomu, aby se nadále snižoval počet dětí, které musí svoji rodinu opustit a aby pro děti, které se dostávají do systému náhradní péče, byla zajištěna co nejkvalitnější individuální péče.

O zapojení do projektu projevilo dosud zájem 12 krajů. Zájem jednotlivých krajů i pracovišť orgánů sociálně-právní ochrany dětí o spolupráci v rámci tohoto projektu svědčí o stále rostoucí důležitosti preventivních služeb v celém systému ochrany dětí.

 

Přehled klíčových aktivit projektu

• Klíčová aktivita 1: Podpora a rozvoj služeb v oblasti SPOD
• Klíčová aktivita 2: Monitorování systému ochrany práv dětí
• Klíčová aktivita 3: Celoživotní vzdělávání pracovníků orgánů SPOD
• Klíčová aktivita 4: Rozvoj náhradní rodinné péče
• Klíčová aktivita 5: Publicita projektu
• Klíčová aktivita 6: Monitoring a evaluace
• Klíčová aktivita 7: Organizačně-technické a metodické zajištění projektu

 


Kontaktní osoba projektu:

Mgr. Kristýna Jůzová Kotalová

e-mail: kristyna.kotalova@mpsv.cz

tel.: 221 922 106


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024