KA 02: Monitorování a řízení kvality systému sociálně-právní ochrany

V rámci Klíčové aktivity 2 Monitorování systému ochrany práv dětí bude navržen monitorovací systém sledující statistické ukazatele o dětech, které potřebují sociálně-právní ochranu, dále údaje o činnosti orgánů SPOD a také informace o poskytovaných službách a jejich činnosti. Součástí návrhu tohoto monitorovacího systému bude rovněž způsob zajištění vhodného korelování zjištěných údajů. Velký důraz bude kladen na využitelnost stávajících statistických sledování, která jsou v současnosti extrémně zatěžující a mají malou vypovídací hodnotu.

Výstupy KA 2:

1.Tvorba statistického monitorovacího systému

  • Analýza současného způsobu sběru statistických dat v systému péče o ohrožené děti.
  • Návrh statistického monitorovací systému

2. Tvorba kvalitativního monitorovacího systému

  • Analýza 3 zahraničních systémů řízení kvality v oblasti SPOD
  • Návrh systému monitoringu kvality a strategie implementacesystému řízení kvality v oblasti SPOD

 

Kontaktní osoba

Mgr. Michal Šíp

e-mail: michal.sip@mpsv.cz

 

Dokumenty

Shrnutí výstupů - pro KVALITU a VZDĚLÁVÁNÍ

- Všechny výstupy naleznete v sekci Dokumenty.


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024