KA 01: Nastavení mechanismu vzájemné spolupráce partnerů

V rámci aktivity bude nastavena koordinace spolupráce s norským partnerem, včetně odborných konzultací a překladů relevantních matriálů, konzultací externích odborníků a odborných pracovišť v ČR. Spolupráce bude probíhat formou osobních konzultací, seminářů, kolokvií a kulatých stolů.

Základní informace týkající se systému ochrany a podpory dětí a rodin.

Příklady opatření mimo domov

 

V rámci aktivity budou zpracovány analýzy stávajícího právního systému a praktických dopadů implementace tohoto systému do praxe v ČR. Analýzy budou zadány externím dodavatelům (na základě poptávky) a budou zahrnovat právní předpisy z oblasti sociálně – právní ochrany dětí, náhradní rodinné péče, ústavní výchovy a dalších. Výstupy z analýz budou podrobeny odborné diskuzi jak na úrovni individuálních konzultací, tak formou odborného kolokvia.

Zpracované analýzy:

Možnosti a dopady realizace bodu 40 závěrečných doporučení Výboru pro práva dítěte v České republice z r.

Role veřejné správy a justice v oblasti ochrany práv dětí ve vybraných zemích EU a v ČR (komparativní studie)

Postavení orgánu sociálně-právní ochrany dětí jako opatrovníka ohroženého dítěte a jeho role v řízení ve věcech péče o děti. Úloha soudů a orgánů veřejné moci v těchto řízeních (judikatura Ústavního soudu)

Střídavá péče v perspektivě judikátů Ústavního soudu

Téma náhradní rodinné péče v judikatuře Ústavího soudu (pěstounská péče a svojení)

Téma ústavní výchovy v judikatuře Ústavího soudu

Účast dítěte (participační práva) v rozhodovacích procesech v sociálně-právní ochraně dětí s důrazem na judikatru Ústavího soudu.

Vývoj interpretace (nejlepšího) zájmu dítětev judikatuře Ústavního soudu

Institu projektového řízení a.s.: Náhradní rodinná péče a sytémy její podpory ve vybraných zemích Evropské unie a v České republice

Praxe a zásady pro zřizování náhradních domovů

Výsledky náhradní rodinné péče

Zapojení dětí

Systém podpory rodin s dětmi ve vybraných zemích EU

Systém poručnictví

Zahraničné úpravy mimosoudních dohod o péči ve vybraných zemích Evropské unie

Právní analýza institutu pěstounských smluv

Návrh systému spolupráce subjektů v oblasti  sociální práce s dospělými a v oblasti ochrany dětí 

 

 


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2023