Podpora rozvoje služeb pro ohrožené děti a rodiny

Hlavním cílem klíčové aktivity byla podpora sítě služeb pro práci s ohroženými dětmi a rodinami s důrazem na systémovost, provázanost a návaznost služeb a jejich preventivní charakter. Cílem této aktivity projektu bylo zjistit reálnou potřebu služeb pro ohrožené rodiny a děti na území dvou pilotních krajů, identifikovat potřebnou minimální síť služeb, definovat potřebné služby a pilotně ověřit poskytování definovaných služeb v území.

Podpora služeb byla realizována prostřednictvím systému minitendrů (systém malých veřejných zakázek pro dodavatele s uzavřenou rámcovou smlouvou) ve dvou pilotních krajích, v Pardubickém a Karlovarském kraji. Na základě konkrétních poptávek pracovišť OSPOD byly v minitendrech vybírání poskytovatelé služeb, kteří poskytovali služby ohroženým dětem a rodinám dle poptávky OSPOD a ve spolupráci s pracovníky OSPOD v těchto oblastech:

  • Pobytové služby
  • Odborné poradenství a diagnostika
  • Terénní a ambulantní služby pro rodiny a děti

Za celou dobu realizace systému minitendrů na území obou krajů bylo v Pardubickém kraji s poskytovateli služeb pro ohrožené děti a rodiny uzavřeno celkem 251 dílčích smluv na poskytování potřebných služeb (33 jako součást rámcové smlouvy na Pobytové služby, 74 jako součást rámcové smlouvy na Odborné poradenství a diagnostiku a 144 jako součást rámcové smlouvy na Terénní a ambulantní služby pro rodiny a děti).

V Karlovarském kraji bylo uzavřeno 145 dílčích smluv (66 jako součást rámcové smlouvy na Pobytové služby, 16 jako součást rámcové smlouvy na Odborné poradenství a diagnostiku a 63 jako součást rámcové smlouvy na Terénní a ambulantní služby pro rodiny a děti).

V Pardubickém kraji byly poskytovateli služeb poskytnuty služby pro ohrožené děti a rodiny za cca 15 mil. Kč, v Karlovarském kraji pak za cca 25 mil. Kč. 

Součástí aktivity bylo také vytvoření minimálního rámce sítě služeb na krajské úrovni. Model minimální sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny byl vytvořen na základě zmapování stávající sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny v obou pilotních krajích a s využitím podkladů z posouzení a zmapování situace s ohledem na dopad systému minitendrů do území v obou pilotních krajích.

V rámci aktivity byly realizovány také některé dílčí podaktivity:

Podpora lokálního síťování 

Interaktivní katalog jevů a situací 

Vzdělávací modul Síťování v praxi sociální práce

 

Výstupy a dokumenty ke stažení:

Infografika Síťování

Metodika síťování služeb

Model minimálního rámce sítě služeb na území ORP 

Typologie služeb pro rodiny s dětmi

 

Prezentace ze závěrečného setkání k systému minitendrů

Přehled systému minitendrů

Výstupy aktivity 04

Zkušenosti se systémem minitendrů

Výstupy projektu IP MPSV

 

Materiály ze společných setkání KKS

Prezentace ze společného jednání koordinačních skupin Pardubického a Karlovarského kraje

Výstupy práce ve skupinách - možnosti systému minitendrů v roce 2015

Příklady dobré praxe

Zápis z 1. společného jednání koordinačních skupin Pardubického a Karlovarského kraje

Zápis z 2. společného jednání koordinačních skupin Pardubického a Karlovarského kraje

 

 
 

 

 

 

 

 


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024