Vytvoření a pilotní ověření standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí

V rámci aktivity bylo realizováno pilotní ověřování standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí pro orgány sociálně-právní ochrany, pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a pro pověřené osoby zabývající se podporou náhradní rodinné péče.

Vytvořené standardy kvality byly pilotně ověřeny ve dvou krajích (Olomoucký kraj, Pardubický kraj). Standardy kvality pro orgány sociálně-právní ochrany byly pilotně ověřeny na 6 úřadech obcí s rozšířenou působností v Olomouckém kraji. Standardy kvality pro pověřené osoby byly pilotně ověřeny v Pardubickém kraji u tří organizací zabývajících se podporou náhradní rodinné péče a u tří zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Celá aktivita byla věcně realizována prostřednictvím externího týmu odborníků na sociálně-právní ochranu dětí, standardy kvality a inspekci kvality za přímého vedení a koordinace realizačního týmu MPSV.

Výstupem aktivity jsou zpracované manuály implementace standardů kvality a manuál kontrol.

 

Manuál implemantace standardů kvality sociálně právní ochrany pro orgány sociálně-právní ochrany

Manuál implemantace standardů kvality sociálně právní ochrany pro osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany

Manuál implemantace standardů kvality sociálně právní ochrany pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Manuál kontrol plnění standardů kvality SPO


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024