Sjednocení přístupu k ohroženým dětem

Hlavní stránka Projekty Aktuální projekty Sjednocení přístupu k ohroženým dětem

Registrační číslo: CZ.03.02.02/00/22_004/0000500

Realizace projektu: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2025

Předmětem projektu je vytvořit podmínky pro sjednocení přístupu k ohroženým dětem nastavením optimálního modelu a základních standardů, procesů a postupů multioborové spolupráce napříč resorty a tvorbou jednotné komunikační strategie pro srozumitelné informování všech aktérů a veřejnosti o otázkách SPOD. Zvláštní pozornost je věnována možnostem rozvoje participace dětí v rozhodovacích procesech systému SPOD a rozvoji funkčního systému profesní podpory pro pracovníky SPOD.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pro sjednocení přístupu k ohroženým dětem nastavením základních standardů, procesů a postupů spolupráce napříč resorty.

Dílčím cílem projektu ve vazbě na jednotlivé KA je:

• nastavit optimální model fungování a jednoznačné, standardizované postupy a metody řízení kvality s jasně definovanými měřitelnými ukazateli pro práci s ohroženými dětmi (KA 1);

• rozvinout funkční systém profesní podpory pro pracovníky SPOD na základě tzv. kompetenčního modelu (KA 2);

• podpořit participaci dětí v rozhodovacích procesech systému SPOD vč. šíření osvěty o principech participace dětí u odborné a široké veřejnosti (KA 3);

• podpořit multioborovou spolupráci a nastavit pravidla pro poskytování služeb na úrovni jednotlivých krajů (KA 4);

• navrhnout dlouhodobou komunikační strategii týkající se témat zahrnutých do Národní strategie ochrany práv dětí 2021-2029 se zaměřením na odbornou i laickou veřejnost (KA 5).

Přehled klíčových aktivit projektu:

Klíčová aktivita 1: Návrh sjednocení systému řízení kvality a návrh monitorovacích a hodnotících nástrojů, vč. postupu jejich implementace do systému sociálně-právní ochrany dětí a poskytování služeb pro ohrožené děti

Klíčová aktivita 2: Návrh funkčního systému profesní podpory pracovníků SPOD na základě kompetenčního modelu

Klíčová aktivita 3: Implementace metod pro zajištění participace dětí v klíčových oblastech jejich života

Klíčová aktivita 4: Definice krajských standardů sítě služeb pro ohrožené děti s důrazem na koordinovanou podporu a multioborovou spolupráci

Klíčová aktivita 5: Vytvoření dlouhodobé komunikační strategie na podporu klíčových témat Národní strategie ochrany práv dětí a jejich jednotlivých cílů se zaměřením na odbornou i laickou veřejnost

Klíčová aktivita 6: Evaluace

 

Kontaktní osoba:

Mgr. et Mgr. Petra Ďuraško Mádlová

Gestorka projektu

email: petra.durasko@mpsv.cz


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024