Doplňková výzva MGS


Dodatečné aktivity pro podpořené individuální projekty, jsou realizované v rámci Malého grantového schématu z EHP fondů 2009 – 2014. Projekty podpoří a rozšíří stávající projektové cíle, přínosy a dopad a přispějí k dosažení celkového cíle programu CZ 04 „Ohrožené děti a mládež“, kterými jsou: a) implementace efektivních a účinných opatření na podporu zranitelných skupin dětí a mládeže ohrožených různými rizikovými faktory, b) zlepšení kvality a deinstitucionalizace systému péče o ohrožené děti a mládež, c) snížení rozdílů mezi zeměmi EHP zejména zaměřením na upřednostnění vývoje dítěte v jeho přirozeném prostředí nebo náhradním rodinném prostředí, d) zkvalitnění sítě služeb pro práci s rodinami, e) zvýšení účasti zainteresovaných subjektů v rozhodovacích procesů. Alokace na dodatečné aktivity činí 12 833 156,15. CZK,- tj 484 270 Eur.  Celkově se navyšuje rozpočet MGS na 32 897 848,15 CZK, 1 241 428 Eur. 

 

Konečné pořadí doručených žádostí hodnotící komisí k udělení grantů najdete zde

 

Více o podpořených projektech najdete zde

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí – Partner programu (zprostředkovatel Malého grantového schématu)

                                                   

pořádá dne 4. dubna 2016 

Seminář k výzve dodatkových aktivit. Seminář je tematicky zaměřen na výzvu dodatečných aktivit, podání žádostí, realizace jednotlivých aktivit a poradenství. 

Dokumenty:

Pozvánka 

Program 

Prezentace semináře

Představení výzvy

Dodatkové aktivity - finanční část

Publicita 

Fotografie

vyhlašuje dne 8. března 2016 výzvu

k předkládání žádostí o grant na dodatečné aktivity pro podpořené individuální projekty realizované v rámci Malého grantového schématu z EHP fondů v rámci programu CZ04 – Ohrožené děti a mládež. 

 

Dokumenty:

Výzva dodatkové aktivity

Žádost o změnu

PP Tabulka sankcí

Posuzovaní a hodnocení žádostí 

Prohlášení o nestrannosti a zachování mlčenlivosti

Příloha_ Popis dodatečné aktivity

Rozpočet

Zpráva o výsledcích posouzení formálních náležitostí a oprávněnosti 

 


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024