Hrajeme si s příběhy – nová metoda pro zapojení dítěte do rozhodovacích procesů

Hlavní stránka Projekty Ukončené projekty Program CZ04: Ohrožené děti a mládež Malé grantové schéma Podpořené projekty MGS v oblasti A Hrajeme si s příběhy – nová metoda pro zapojení dítěte do rozhodovacích procesů

                                                                         

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Číslo projektu: MGS/A17/2014

Projekt: „Hrajeme si s příběhy – nová metoda pro zapojení dítěte do rozhodovacích procesů“

Příjemce: NVF, o.p.s.

Kontaktní osoba: Ing. Alena Valečková, email: valeckova@nvf.cz, tel.: 224 500 585

Web: www.nvf.cz

Výše dotace: 1 888 560 Kč

Celkové výdaje na projektu: 2 098 400 Kč

Partner: Host – Home – Start ČR

Web: www.hostcz.org

Popis: Základním cílem projektu je vytvořit a v praxi ověřit metodu práce s rodinou, která zajistí aktivní účast dítěte na rozhodovacích procesech, které se ho bezprostředně týkají. Cílem metody je nalézt vhodný způsob práce s dětmi, ​tak aby se mohly bezpečně zapojit  do dění ​kolem nich. Projekt navazuje na konkrétní zkušenosti s intenzivní prací s rodinou, kdy se daří komunikovat s oběma stranami, jak dětmi, tak rodiči, a tím  významně zlepšit vztahy v rodině. Do tvorby metody budou přímo zapojené děti přiměřeně jejich věku. Nebude-li možné vzhledem k věku mluvit přímo s dítětem, bude se pracovat s rodiči, tak aby rozuměli, proč by měli dělat něco ve prospěch dítěte a jaký to má efekt do budoucna. Výstupem projektu bude vypracovaná metodika „Hrajeme si s příběhy“, ověření metodiky v praxi, navržené a vyrobené didaktické pomůcky pro metodu, obrázková brožura pro děti a odborné semináře pro sociální pracovníky a pracovníky OSPOD.

 


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024