KA 05: Publicita projektu

Cílem této klíčové aktivity je kontinuálně zvyšovat povědomí odborné veřejnosti o změnách a novinkách v oblasti SPOD, a to jak na základě dílčích výstupů projektu, tak s ohledem na případné legislativní změny. Našim cílem je podpořit zejména informovanost tzv. spolupracujících subjektů, tj. zástupců školství, zdravotnictví, policie, justice apod.

 

Kontaktní osoba

Mgr. Kristýna Jůzová Kotalová

e-mail: kristyna.kotalova@mpsv.cz

tel.: 221 922 106

 

Články v odborných médiích, které se zaměřují na osvětu v tématu síťování služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny:

Ohrožené děti lépe zachytí síť. Vytvořit ji pomáhá nový projekt (Listy SP, 2019)

Nové kapacity v lokálních sítích pomáhají obcím aktivně řešit situaci ohrožených dětí (Veřejná správa, 2019)

Pediatr je pro ohrožené dítě jedinečnou šancí na pomoc. On sám ale musí vědět, kam se obrátit (Pediatrie pro praxi, 2019)

Pediatr je pro ohrožené dítě jedinečnou šancí na pomoc. On sám ale musí vědět, kam se obrátit (Zdravotnictví a medicína, 2019)

Ohroženým dětem mohou významně pomoci lékaři. Stačí jen vědět, s kým a jak spolupracovat (Ze zdravotnictví, 2019)

Dítě šťastné a spokojené bez pomoci bez pomoci pedagogů nebude (Rodina a škola, 2019)

Škola a „sociálka“ mají být partnery, kteří se nebojí o dětech komunikovat. Jak navázat spolupráci? (Učitelské noviny, 2019)

Do třídy nastupuje dítě z náhradní rodinné péče. Jak jej přijmout a představit spolužákům? (Učitelské noviny, 2019)

Pedagogové ve své pomoci ohroženým dětem nejsou sami. V každém regionu je k dispozici síť podpůrných služeb – stačí o ní vědět (Učitelské noviny, 2019)

Ohrožené dítě potřebuje pomoc všech zúčastněných stran. Bez ní ke zlepšení jeho situace nedojde (Sociální práce, 2019)

Soud může efektivně pomoci ohroženým dětem, jen pokud má všechny relevantní informace (Soudce, 2019)

 

Kampaň zaměřená na problematiku náhradní rodinné péče

Informace ke kampani Buď IN pěstoun a materiály pro zájemce o náhradní rodinnou péči najdete na budinpestoun.cz.

Součástí kampaně byla i řada článků publikovaných v médiích, spoty v rozhlase a další aktivity. 

Vybrané články z médií pro širokou veřejnost:

Pěstounství je IN

Chtěli jsme být rodina. Pěstounství nám dalo možnost

Akce Buď IN PĚSTOUN

Podívejte se na fotky z akce pro veřejnost, která proběhla 16. 6. 2019 na Střeleckém ostrově v Praze.


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024