Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

V rámci této aktivity byly zpracovávány 3 analýzy, konkrétně sociodemografická analýza, analýza sítě služeb pro práci s rodinami a dětmi a analýza systému náhradní rodinné péče. Získali jsme tak komplexní popis současného systému péče o ohrožené děti včetně detailního zmapování stávající sítě služeb pro tuto cílovou skupinu (kapacity, cílové skupiny, dostupnost, personální, technické a finanční zajištění) a zhodnocení jejich efektivity pro sociální začleňování ohrožených dětí a rodin.

Dalším výstupem aktivity bylo vytvoření materiálu „Zpracování návrhu optimalizace řízení systému ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti“ (dále jen Návrh optimalizace)včetně návrhu na legislativní změny, kompetenčního vymezení a financování systému na národní úrovni a na úrovni krajů a obcí. Optimalizace systému péče o ohrožené děti byla navrhována v návaznosti nejen na výstupy jednotlivých analýz, ale jako reakce na všechny ostatní aktivity projektu. Následně proběhl odborný seminář s názvem „Optimalizace systému péče o ohrožené děti“, který se konal 17. září v Kaiserštejnském paláci v Praze. Akce se zúčastnila paní ministryně Michaela Marksová, zástupci veřejné správy vedoucí odborů krajských úřadů, pracovníci ministerstev, neziskových organizací a další klíčoví aktéři, kteří mohou ovlivnit nastavení systému ochrany práv dětí. Během dopoledního programu prezentoval dodavatel závěry analýzy, odpoledne proběhly 4 workshopy realizované formou panelových diskuzí na tato témata: financování a OSPOD, služby pro ohrožené děti a rodiny, kvalita a náhradní rodinná péče.

Oproti původnímu znění byl projekt rozšířen o dvě menší analýzy z oblasti náhradní rodinné péče zaměřené na implementaci programu PRIDE v ČR a fungování institutu dohod o výkonu pěstounské péče v ČR. Cílem první analýzy bylo zmapování dosavadních zkušeností účastníků vzdělávacího programu pro účely případné revize a úpravy dalšího průběhu využívání vzdělávacího programu PRIDE. Cílem druhé analýzy bylo zmapování dosavadních zkušeností účastníků se systémem dohod o výkonu pěstounské péče. 

 

Sociodemografická analýza

Analýza sítě služeb pro práci s rodinami a dětmi

Analýza systému náhradní rodinné péče

Návrh optimalizace systému řízení ochrany práv dětí

Analýza fungování institutu dohod o výkonu pěstounské péče

Analýza implementace programu PRIDE

 

 


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024