Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Hlavní stránka Projekty Ukončené projekty Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

CZ.1.04/3.1.00/04.00008

Hlavním cílem projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny byla komplexní systémová změna zajišťování péče o rodiny a děti ohrožené sociálním vyloučením, sociálně vyloučené, nebo ty, na něž se zaměřuje sociálně-právní ochrana.

Změna systému péče umožní zapojení dětí a rodin do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti včetně zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Systémová změna spočívá v optimalizaci řízení a financování systému péče o ohrožené děti v ČR na národní úrovni a na úrovni krajů a obcí, standardizaci systému a sjednocení přístupů a postupů pro práci s touto skupinou. Nezbytnou podmínkou pro dosažení systémové změny je zvýšení profesní úrovně pracovníků. V projektu byla provedena komplexní analýza systému, zpracován návrh systému řízení a financování systému na různých úrovních veřejné správy a zpracovány závazné postupy pro činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí, poskytovatele služeb a další subjekty v systému.

Projekt byl realizován na území celé ČR bez území hl. města Prahy. Vybraná systémová opatření byla v rámci aktivit projektu zároveň pilotně ověřována na regionální úrovni v pěti krajích ČR: Karlovarském, Královéhradeckém, Olomouckém, Pardubickém a Zlínském. Poznatky z pilotního ověřování jsou předávány formou vzdělávání do dalších krajů.

Projekt skončil k 31.12.2015.


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2020