Bezpečná síť - tranzitní péče jako systematický nástroj zapojení dětí do rozhodovacích procesů

Hlavní stránka Projekty Ukončené projekty Program CZ04: Ohrožené děti a mládež Malé grantové schéma Podpořené projekty MGS v oblasti A Bezpečná síť - tranzitní péče jako systematický nástroj zapojení dětí do rozhodovacích procesů

                                                                                              

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Číslo projektu: MGS/A5/2014

Projekt: „Bezpečná síť – tranzitní péče jako systematický nástroj zapojení dětí do rozhodovacích procesů“

Příjemce: Šafrán dětem, o.p.s.

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Jůnová, email: lenka.junova@safrandetem.cz, tel.: 776 481 515

Web: www.safrandetem.cz

Výše dotace: 2 224 935 Kč

Celkové výdaje na projekt: 2 472 150 Kč

Popis: Projekt se zaměřuje na přechodové okamžiky a procesy, které dítě silně traumatizují. Cílem projektu je etablovat kontinuální tranzitní doprovázení dítěte v rámci systému sociálních služeb.  V rámci projektu dojde k těmto klíčovým aktivitám a výstupům:

 1/ Proškolení pilotní mezioborové skupiny profesionálů - klíčových pracovníků v tranzitní péči (sociálních pracovníků, pedagogů, policistů a zdravotníků)  akreditovaným kursem - Základní vhled do problematiky komunikace s rodinou a dětmi při poskytování sociální právní ochrany dětí, č.akreditace 2014/0662-PC/SP, Kurz nabídne pracovníkům mezioborových týmů takové komunikační dovednosti a techniky, které jednotlivým pracovníkům umožní efektivně komunikovat a reflektovat potřeby dítěte, jakožto jednoho z hlavních (bazálních) motivů pro plánování a realizaci tranzitních programů.

2/ Bude vytvořena metodika tranzitní péče neboli kontinuálního doprovázení dětí, která se primárně soustředí na vyslyšení názoru dítěte a nabídne profesionálům konkrétní facilitační nástroje k využití při přechodu dítěte. V rámci metodiky bude nabídnuta i cesta k vytvoření Standardů tranzitní péče, která vychází ze zkušeností jak vlastních tak spolupracujících profesionálů.

3/ Vzniknou 3 osvětové videospoty, které se stanou praktickým doplňkem k metodice a k navazujícím vzdělávacím programům, které budou přizpůsobeny jednotlivým skupinám klíčových skupin a maximálně připraveni k získání akreditaci v rámci jednotlivých resortů, které nejsou výstupem projektu.

4/ V rámci tvorby "Bezpečné sítě" expertů budou uspořádány dvě klíčové aktivity: Kulatý stůl a Závěrečná konference, budou přizváni profesionálové, kteří se účastnili na projektu, ale i další experti z různých oborů a institucí, kteří se zabývají péčí o děti v praxi anebo při tvorbě politik. Na konferenci nejen představíme výstupy projektu, ale také budou přizváni speciální hosté, aby pohovořili a různých aspektů péče o ohrožené děti a o přechodových situacích. Smyslem těchto aktivit je především šířit osvětu o problematice tranzitní péče.


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024