KA02: Standardizace evidence zájemců o NRP a evidence dětí, kterým je třeba zprostředkovat NRP

Hlavní stránka Projekty Aktuální projekty Standardizace procesu zabezpečení náhradní rodinné péče o děti Klíčové aktivity KA02: Standardizace evidence zájemců o NRP a evidence dětí, kterým je třeba zprostředkovat NRP

Cílem aktivity je podpořit standardizaci výkonu NRP na krajské úrovni v oblasti vedení evidence zájemců o NRP na jedné straně a dětí vyžadujících zprostředkování NRP na druhé stráně (dále jen „evidence“). Záměrem je vytvořit jednotný formát, který by obsáhl aktuálně dostupná data na krajské úrovni, umožnil jejich sjednocení a doplnění o relevantní informace. Nejedná o informační systém, ale o základní databázi, která bude dostupná příslušným pracovníkům na úrovni krajů i MPSV. Toto sjednocení je zásadní pro mezikrajskou spolupráci i pro stanovení krátko i dlouhodobých strategií a priorit při práci se zájemci o NRP.


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2023