Vytvoření a pilotní ověření nástrojů pro práci v systému péče o ohrožené děti a rodiny

Hlavní stránka Projekty Ukončené projekty Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti Aktivity projektu Vytvoření a pilotní ověření nástrojů pro práci v systému péče o ohrožené děti a rodiny

Klíčová aktivita 03. projektu je zaměřena na vytvoření a pilotní ověření nástrojů pro práci v systému péče o ohrožené děti a rodiny - nástroj pro vyhodnocování situace dítěte a rodiny, individuální plán ochrany dítěte. Bude rozvinut minimální rámec vyhodnocování situace dítěte a rodiny pro české prostředí, na který naváže podrobný postup pro vytváření individuálního plánu ochrany dítěte stanovující účel poskytování sociálně právní ochrany, opatření, která umožní setrvání dítěte v péči rodičů nebo v náhradním rodinném prostředí, případně další opatření, která mají za cíl bezpečný a všestranný vývoj dítěte.

Oba nástroje pro přímou práci s ohroženými rodinami byly ověřeny v pěti pilotních krajích (Karlovarský, Pardubický, Královéhradecký, Zlínský, Olomoucký) na celkem 30 úřadech obcí s rozšířenou působností přímo na OSPOD (tj. 6 ORP v 1 kraji).  Z každého OSPOD, který aktivitu pilotoval, byly do projektu zapojeny/zapojeni 2 pracovnice/pracovníci. Výsledkem pilotáže je tedy celkem 300 vyhodnocení a IPOD. Zkušennosti a podněty, které byly touto cestou získány se staly podkladem pro zpracování manuálu pro tvorbu vyhodnocení situace ohroženého dítěte a rodiny a IPOD.

Manuál pro tvorbu vyhodnocení a IPOD je odborné veřejnosti k dispozici od srpna roku 2014.

 

 

Manuál implementace vyhodnocování situace dítěte a rodiny a tvorby individuálního plánu ochrany dítěte pro OSPOD


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2020