Program CZ04: Ohrožené děti a mládež

Hlavní stránka Projekty Ukončené projekty Program CZ04: Ohrožené děti a mládež

V rámci dalšího programovacího období Finančních mechanismů EHP zpracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí program CZ04 „Children and Youth at Risk“ (dále jen „program CZ04“ a „FM2 EHP/Norsko“).  Program byl donory schválen v dubnu 2013.

Program CZ04 sestává ze tří částí.  První část prostředků CZ04 bude alokována formou otevřené výzvy pro kraje a obce jako rozhodující zřizovatele pobytových zařízení zaměřený na transformaci ústavů. Součástí aktivity je i zpracování metodiky transformace pobytových zařízení. Realizace projektů se předpokládá v letech 2014, 2015 a 2016.

Druhou část programu tvoří tzv. malé grantové schéma na podporu projektů nevládních organizací ve dvou tematických oblastech: (i) osvěta v oblasti ochrany práv dětí a (ii) participace dětí v rozhodovacích procesech. Realizace projektů se bude probíhat v letech 2014, 2015 a 2016.

Třetí část programu tvoří tzv. předem definovaný projekt (PDP). Cílem PDP byla příprava nové sjednocující úpravy, zákona o podpoře rodin, náhradní rodinné péči a systému ochrany práv dětí. Cílem nové právní úpravy mělo být systémové řešení podpory rodin v České republice.V rámci Předem definovaného projektu „Kodifikace právní úpravy podpory rodin, náhradní rodinné péče a systému péče o ohrožené děti“ se bohužel nepodařilo zajistit záruky spolupráce a jednostranného směřování připravovaného zákona.  Projekt byl oficiálně ukončen k  11. 8. 2016. Analýzy, které byly výstupem projektu, využije Ministerstvo práce a sociálních věcí pro svou koncepční a metodickou činnost a pro přípravu nových právních předpisů. 

English version


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024