Zapojení dětí z Jihočeského kraje do rozhodovacích procesů v rodinných záležitostech

Hlavní stránka Projekty Ukončené projekty Program CZ04: Ohrožené děti a mládež Malé grantové schéma Podpořené projekty MGS v oblasti A Zapojení dětí z Jihočeského kraje do rozhodovacích procesů v rodinných záležitostech

                                                                             

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Číslo projektu: MGS/A22/2014

Projekt: „Zapojení dětí z Jihočeského kraje do rozhodovacích procesů v rodinných záležitostech“

Příjemce: Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.ú.

Kontaktní osoba: Mgr. Jan Knetl, email: reditel@ditevkrizi.cz, tel.: 799 500 876

Web: www.ditevkrizi.cz

Výše dotace:  3 161 168 Kč

Celkové výdaje na projekt:  3 512 409 Kč

Partner: THEIA – krizové centrum o.p.s.

Web: www.theia.cz

Popis: Projekt se primárně zaměřuje na oblast rozhodování o svěření dítěte do péče v rámci rozvodového řízení, ve kterém vnímáme dítě a jeho právo vyjádřit svůj názor jako klíčové, avšak v praxi ne zcela důsledně realizované. Budou vytvořené dva metodické materiály, první z nich cílí na pracovníky státní správy (pracovníky orgánů péče o děti, soudů, soudních znalců apod.), druhý na všechny pracovníky z pomáhajících profesí pracující s dětmi a mladými lidmi. Následně proběhne jejich pilotní ověření v praxi a případná revize. V rámci tvorby metodologie se počítá se zapojením dětí a mladistvých do projektu. Projekt se inspiruje unikátní metodou Sandspiel, která pomáhá dětem vyjádřit svůj názor beze slov, resp. odbornému pracovníkovi názor dítěte zjistit. Výstupy projektu jsou rovněž dva vzdělávací programy určené pro pracovníky státní správy a pracovníky z pomáhajících profesí pracujících s dětmi, odborná publikace shrnující závěry všech aktivit programu a závěrečná konference.

Dodatečné aktivity (schválené v červnu 2016) rozšiřují a navazují na aktivity předešlého projektu. Kromě původní problematiky se hlouběji zaměřují na problematiku syndromu zavrženého rodiče (SZR) a syndrom týraného a zneužívaného dítěte (CAN). Projekt významnou měrou přispívá ke správnému postupování odborníků, kteří zjišťují názor dětí na skutečnosti, které se jich bezprostředně týkají. Vychází se přitom z dosavadních zkušeností a teoretických znalostí odborných pracovníků žadatele i partnera, ale nové přístupy jsou paralelně ověřovány praxí a poznatky průběžně zakomponovány do tvořícího se know-how. 


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2023