KA 04: Rozvoj náhradní rodinné péče

Klíčová aktivita 4 Rozvoj náhradní rodinné péče je zaměřena na další profesionalizaci pěstounské péče a na zefektivnění systému, zprostředkování náhradní rodinné péče (dále jen NRP) pro děti, zejména ve vztahu k dětem se specifickými potřebami. Tyto aktivity jsou v souladu s cílem 9 Národní strategie ochrany práv dětí a přispívají k jeho plnění. Cílem je stanovit kritéria kvality jednotlivých procesů v rámci zprostředkování NRP a poskytování pěstounské péče (PP) a pěstounské péče na přechodnou dobu (PPPD).

 

Výstupy KA 4:

1. Proces odborného posuzování žadatelů o NRP

 • Analýza stávajícího systému posuzování žadatelů o NRP
 • Nastavení postupů při posuzování žadatelů o NRP
 • Pilotní ověření kritérií posuzování
 • Manuál posuzování žadatelů o NRP

2. Přípravu žadatelů o NRP a návazné vzdělávání pěstounů

 • Analýza stávajícího stavu vzdělávání žadatelů o NRP / pěstounů
 • Ověření dobré praxe – následné vzdělávání v programu PRIDE
 • Návrh implementace systému průběžného vzdělávání a supervize lektorů PRIDE a jejich akreditace
 • Doporučení systémových změn v oblasti zajištění příprav a následného vzdělávání žadatelů o NRP /pěstounů

3. Zprostředkování NRP a podporu rodin pečujících o děti se specifickými potřebami

 • Analýza potřeb rodin pečujících o děti se specifickými potřebami
 • Strategie oslovování potenciálních zájemců o NRP zejména ve vztahu k těmto dětem
 • Informační a náborová kampaň v krajích
 • Postupy pro zprostředkování NRP konkrétním dětem
 • Manuál postupů při zprostředkování NRP
 • Baterie doporučení pro zprostředkování NRP na krajské úrovni

4. Koncipování služeb a návazného vzdělávání příbuzenských pěstounů.

 • Analýza situace příbuzenské pěstounské péče
 • Návrh služeb a dalšího vzdělávání příbuzenských pěstounů

5. Vzdělávací program „Specifika péče o děti v náhradní rodinné péči“

 • Ucelený systém vzdělávání z oblasti teorie attachmentu, diagnostiky poruch attachmentu a účinných terapeutických intervencích v oblasti terapie poruch attachmentu
 • Dvě úrovně vzdělávání (poradenská/terapeutická)

 

Kontaktní osoba

Mgr. et. Mgr. Veronika Wiedermannová

e-mail: veronika.wiedermannova@mpsv.cz

tel.: 221 922 157

 

Dokumenty

Shrnutí výstupů - pro RODINU

- Všechny výstupy naleznete v sekci Dokumenty.


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024