KA 01: Podpora a rozvoj služeb v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

Klíčová aktivita 1 Podpora a rozvoj služeb v oblasti sociálně-právní ochrany je zaměřena na podporu a posílení kapacit OSPOD a rozvoj místní i krajské sítě služeb pro ohrožené rodiny s dětmi. V zapojených regionech proběhnou analýzy a podpora rozvoje a optimalizace služeb pro ohrožené rodiny s dětmi. To vše zejména díky vytváření a rozvoji sítí služeb v území, podpoře metodického vedení v oblasti síťování a definování a pilotního ověření preventivních a inovativních služeb pro ohrožené rodiny a děti. V rámci aktivity je podporována spolupráce a komunikace příslušných aktérů v rámci sítě služeb pro ohrožené rodiny a děti, za souběžného zvýšení informovanosti o procesu síťování u všech aktérů sítí služeb. To vše mj. díky aktivitě tzv. lokálních síťařů, kteří budou v zapojených územích za spolupráce s příslušným pracovištěm OSPOD pracovat s cílem optimalizovat síť služeb v daném území.

 Výstupy KA 1:

1.    Podpora síťování služeb na lokální úrovni

·         Podpora lokálních síťařů (LS) pro zapojené OSPOD, kraje

·         Definice a vytvoření této lokální pozice, možnosti implementace pozice do systému

·         Průběžné metodické vedení lokálních síťařů

·         Analýzy lokálních sítí služeb

·         Vytvoření reálného modelu minimální sítě služeb

·         Metodika pro vytvoření minimální sítě služeb

·         Metodika lokálního síťování a práce a vedení lokálních síťařů

·         Interaktivní katalog jevů a služeb

2. Preventivní služby na podporu rodiny

·         Analýza služeb pro ohrožené rodiny a děti v ČR

·         Analýza systémů preventivních služeb v zahraničí, vč. příkladů dobré praxe

·         —Syntéza obou analýz - model systému preventivních služeb na podporu rodiny v České republice včetně návrhu systémového ukotvení těchto služeb

3. Inovativní služby na podporu rodiny

·         — Analýza inovativních přístupů a služeb pro ohrožené rodiny a děti

·         — Metodický manuál jednotlivých inovativních služeb

·         — Komplexní přehled inovativních služeb

 

Kontaktní osoba

Mgr. Štěpán Bolf

e-mail: stepan.bolf@mpsv.cz

 

 

Dokumenty

Síťování - Mapa zapojených krajů a obcí s rozšířenou působností 

- Všechny výstupy naleznete v sekci Dokumenty
- Interaktivní katalog jevů a služeb pro rodiny a děti je k dispozici ZDE

Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2023