Rodinné kruhy na Vysočině

                                   

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Číslo projektu: MGS/A4/2014

Projekt: „Rodinné kruhy na Vysočině“

Příjemce: TREMEDIAS, z.s.

Kontaktní osoba: Bc. Radim Křivanec, email: radim.krivanec@gmail.com, tel.: 604 213 421

Web: www.tremedias.cz

Výše dotace:1 500 051 Kč

Facebook: https://www.facebook.com/Rodinné-kruhy-na-Vysočině-1552117761715099/timeline/

Celkové výdaje na projekt: 1 666 724 Kč

Popis: Tento projekt zavádí nové metody sociální práce s dítětem v podobě podpory jeho rozhodovacích procesů a jeho postavení v rodině a ve společnosti v souladu s platnou legislativou. Hlavním přínosem zavedení rodinných kruhů do sociální práce s dítětem i jeho rodinou je posilování postavení dítěte jak v úzké rodině, širší rodině a také na OSPOD z hlediska jeho participace na rozhodovacích procesech v rodině týkajících se řešení rodinných konfliktů či problematické sociální situace. V procesu rodinných kruhů vystupuje dítě s podporou podpůrné osoby, která je jeho klíčovým důvěrníkem a která v případě potřeby reprodukuje jeho osobní postoje. Celý proces rodinných kruhů facilituje nezávislý facilitátor, který umožňuje vytvářet bezpečný prostor pro dítě a celou širší rodinu, která pak společně s dítětem hledá řešení ve své situaci s využitím svých vlastních zdrojů. Plnohodnotné zapojení samotné rodiny přináší nejen spoluodpovědnost rodiny jako celku za přijatá řešení (opatření) v konkrétních situacích, ale především umožňuje jednotlivým členům rodiny, včetně dítěte, společně najít východisko přijatelné pro všechny zúčastněné.


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2020