Podpora vzniku nových typů pracovních pozic na trhu práce ve službách v oblasti náhradní rodinné péče (profesionální pěstounská péče)

S cílem podpořit rozvoj profesionalizace pěstounské péče v ČR byly Ministerstvem práce a v rámci individuálního projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny realizovány následující aktivity, jejichž prostřednictvím byl daný cíl uskutečňován.

V rámci dílčí aktivity Vytvoření podmínek pro profesionalizaci pěstounské péče byla zakoupena licence k programu PRIDE (Parent Resources for Information, Development and Education), představující standardizovaný rámec pro odbornou přípravu a následnou podporu náhradních rodin. Program PRIDE, jenž byl následně úspěšně adaptován na národní podmínky, je v praxi užíván od roku 2013, kdy byl pilotně ověřen prostřednictvím realizace odborné přípravy náhradních rodičů – pěstounů v Královéhradeckém a Zlínském kraji. Od roku 2013 do současné doby bylo v programu PRIDE vyškoleno šedesát osm trenérů, realizováno více než šest desítek příprav náhradních rodičů v několika krajích ČR, s programem PRIDE byla formou tzv. MiniPRIDE vzdělána také široká odborná veřejnost. Program PRIDE se v praxi nadále těší značné oblibě, o čemž svědčí neustávající počet příprav náhradních rodičů prostřednictvím programu PRIDE rovněž v letošním roce. 

Pro širokou odbornou veřejnost vznikl rovněž „Sborník příspěvků k aktuálním tématům náhradní rodinné péče“, který v podobě teoretických textů doplněných o příklady dobré praxe nabízí přehledné shrnutí aktuálních témat této oblasti.

Prostřednictvím dílčí aktivity Pilotní ověření jednotného systému výkonu profesionální pěstounské péče v praxi, jejímž cílem byla podpora stávající sítě služeb, zmapování chybějících a rozvoj služeb nových, jakož i vytvoření návrhu minimální sítě služeb na konkrétním území, proběhlo v Královéhradeckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji pilotní ověření rozvoje služeb na podporu pěstounů při výkonu pěstounské péče. Služby bylo možno zařadit do jedné z následujících oblastí: rozvoj služeb působících preventivně proti odchodu dítěte z původního rodinného prostředí; rozvoj nových metod a pilotáž v oblasti odborného poradenství, doprovázení, respitních služeb a vzdělávání a konečně poskytování služeb speciality. …

S cílem zvýšit povědomí o pěstounské péči, oslovit potenciální zájemce a v neposlední řadě vytvořit pozitivní obraz pěstounské péče u široké veřejnosti byla v rámci dílčí aktivity Vytvoření a ověření strategie osvětové a náborové kampaně pro zájemce o náhradní rodinnou péči realizována osvětová kampaň Právo na dětství. Osvětová kampaň byla zahájena tiskovými konferencemi v lednu 2014, po kterých následovalo informování široké veřejnosti prostřednictvím informačních letáků, tiskové inzerce, internetové inzerce na řadě webových portálů. Webové stránky kampaně byly vloženy na portál Právo na dětství, kde lze nalézt podrobné informace o celé kampani. Bližší informace o výsledcích kampaně naleznete v závěrečné zprávě.

 

Závěrečná zpráva k vytvoření a ověření strategie strategie osvětové a náborové kampaně pro zájemce o náhradní rodinnou péči v Královehradeckém a Zlínském kraji

 


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024