Rodinné konference

Rodinné konference jsou v ČR novým přístupem v práci s ohroženou rodinou.

Tento model pro řešení problémů v rodině, dotýkajících se dětí, vznikl na konci 80. let 20. století na Novém Zélandě a rychle se začal uplatňovat také v Evropě, postupně se rozšířil i pro řešení dalších rodinných situací – v restorativní justici s mladistvými, v práci s nemocí v rodině apod.

V rámci projektu MPSV „Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny“ jsme se rozhodli metodu pilotně aplikovat i na české prostředí, a to konkrétně model nizozemské centrály Eigen Kracht (doslova „Vlastní silou“).

Metodu  pilotujeme v období jaro 2014 – podzim 2015 v osmi krajích České republiky, s cílem obohatit možnosti práce s rodinou a vytvořit funkční podobu modelu pro naše prostředí.

Co se děje v rámci rodinné konference?

Rodinná konference vychází z principu ponechání odpovědnosti za vlastní situaci na rodině jako takové – metoda přináší pouze postupy, které umožňují aktivizovat vlastní rozhodování a zdroje vedoucí k řešení, podporuje a zplnomocňuje rodinu (nukleární i širší) v tom, aby si v první fázi řešení svého problému uměla pomoci sama a využila k tomu to nejpřirozenější – sílu, možnosti a zdroje celé rodiny a širšího okolí, využívá tak přirozených vazeb komunity.

Každá rodinná konference je jedinečná, protože jsou to lidé – děti, rodiče, prarodiče, další příbuzní, přátelé, sousedé, spolužáci, důležití známí tvořící širší rodinu kolem dítěte, kteří pomáhají rodině při rozhodnutí, jak chce svou momentální situaci řešit.

Při její přípravě je důležité zajistit, aby tento okruh kolem dítěte byl co nejširší. Čím více lidí, tím více pohledů, porozumění a příležitostí přijít s nápadem, či možnou pomocí.

Charakteristika rodinné konference:

  1. jde o rozhodovací model (cílem je najít řešení pro dítě v nějak pro něj nevhodné situaci)
  2. začíná otevřenou, jasně zformulovanou otázkou, která postrádá náznak řešení (tuto otázku klade rodině sociální pracovník dítěte z OSPOD – oddělení sociálně právní ochrany dítěte)
  3. vlastníkem konference je rodina a její síť (rodina má své členy, zvyky, kulturu, místo, čas, prostor a plán)
  4. konferenci pomáhá domlouvat a připravovat a organizovat nezávislý a nezaujatý koordinátor (v metodě a postupech proškolený laik)
  5. rodina má právo na informace, soukromý čas a bezpodmínečné přijetí svého plánu (pokud je pro dítě bezpečný a právně v pořádku)

Model rodinných konferencí znamená v mnohém posun ve způsobu myšlení a uvažování o klientech, jde o jednu z možných metod sociální práce, která klade důraz na individuální přístup k rodinám a může vhodně doplňovat a rozvíjet stávající systém péče v nejlepším zájmu dětí.

 

Zde si můžete stáhnout Dokumenty k rodinným konferencím.

 

 

Tichá revoluce: Antologie příspěvků o rodinných konferencích

Annie de Roo and Rob Jagtenberg - Socioekonomická návratnost rodinných konferencí v případě nizozemských rodin s vícečetnými problém

Katharina Nuza and Jane Towey - Rodinné konference; plnění potřeb rodin z různých kultur

Rene Clarijs - Rodinné skupinové konference jako příčina a následek lidské moci

Rob van Pagee - Rodinná skupinová konference obnovuje vztahy mezi občany a státem

Ute Straub - Kruhy sdílení: RSK v kontextu indigenizované sociální práce

Rob van Pagee a Hedda van Lieshout - Presentace z úvodního setkání k rodinným konferencím

Mýty o rodinných konferencích


 


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024