Hlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak mu naslouchat

                               

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Číslo projektu: MGS/A11/2014

Projekt: „Hlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak mu naslouchat“

Příjemce: Kruh rodiny, o.p.s.

Kontaktní osoba: Mgr. Marie Oktábcová, email: oktabcova@nadacnifondjt.cz, t.č.: 724 829 391

Web:  www.naseprava.cz, www.kruh-rodiny.cz 

Facebook: https://www.facebook.com/naseprava/?ref=bookmarks 

Výše dotace: 6 849 417 Kč

Celkový výdaje na projekt: 7 534 359 Kč

Popis: Projekt je zaměřený na prosazování hlasu dítěte v náhradní rodinné péči (NRP). Je připravený kurz pro sociální pracovníky doprovázejících organizací v rámci výkonu dohod o pěstounské péči, kteří pro proškolení vedou dialog s dětmi v NRP a s pěstouny o právech dětí a způsobu jejich komunikace a uplatňování. Cílem je naučit dítě v NRP, aby vědělo, že v rozhodovacím procesu má svá práva a nárok např. na rozhovor se sociálním pracovníkem bez přítomnosti rodičů (pěstounů) a aby dokázalo nezávisle formulovat svůj názor a také dokázalo uchopit svou identitu a s ohledem na to vyjádřit svoje přání. Výstupem projektu je metodika techniky zjišťování názorů dítěte a metody, jak dítě aktivně zapojovat do rozhodovacích procesů, pilotáž metodiky a kurzy pro odbornou veřejnost. 

Dodatečné aktivity projektu (schválené v červnu 2016) pracují s příklady dobré praxe získanými v rámci bilaterální spolupráce „Norsko – české sdílení zkušeností o náhradní rodinné péči a péči o ohrožené děti“. Doplňkové aktivity zahrnují tři navazující sub-aktivity: (1) Přenos dobré praxe – svépomocné skupiny, (2) Edukační pomůcky, (3) Kempy „Hlas mezi hlasy“. 

 

 

 


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024