Klíčová aktivita 1: Návrh sjednocení systému řízení kvality a návrh monitorovacích a hodnotících nástrojů, vč. postupu jejich implementace do systému sociálně-právní ochrany dětí a poskytování služeb pro ohrožené děti

Hlavní stránka Projekty Aktuální projekty Sjednocení přístupu k ohroženým dětem Klíčová aktivita 1: Návrh sjednocení systému řízení kvality a návrh monitorovacích a hodnotících nástrojů, vč. postupu jejich implementace do systému sociálně-právní ochrany dětí a poskytování služeb pro ohrožené děti

Cílem KA 1 je nastavit jednoznačné, standardizované postupy a metody řízení kvality, s jasně definovanými měřitelnými ukazateli pro práci s ohroženými dětmi, a to na základě vytvořených optimálních modelů fungování orgánů sociálně-právní ochrany dětí, služeb pro ohrožené děti a rodiny a dalších klíčových aktérů systému. Součástí modelů bude i definice právního prostředí, finančních mechanismů a dalších faktorů ovlivňujících činnost uvedených aktérů. Záměrem je rovněž změna celkové orientace systému řízení kvality, který bude nově založen na důkazech (evidence based practice) a hodnocení výsledků. Účelem je nastavit celý systém tak, aby se vztahoval k dítěti jako subjektu všech poskytovaných intervencí a služeb. A současně aby došlo nastavením jednotných standardů ke změně ze stávajícího systému „reakčního“ (tzn. takového, který řeší převážně důsledky) na systém „preventivní“ (který se snaží včasnou intervencí těmto důsledkům předcházet).

Výstupy:

- Model řízení kvality v oblasti péče o ohrožené děti

- Standardy poskytování služeb pro ohrožené děti

- Oponentský posudek


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024