Jak na participaci? Nový metodický průvodce z dílny LUMOS

Hlavní stránka Aktuality Jak na participaci? Nový metodický průvodce z dílny LUMOS

11.9.2020, Sekce: Aktuality

„Naše osobní příběhy pomáhají najít ta nejlepší řešení.“ Jeden z podtitulů metodiky, kterou připravila organizace LUMOS, která se dlouhodobě zaměřuje na změny v systému péče o ohrožené děti, aby co nejvíce dětí mohlo vyrůstat především ve své rodině, popřípadě v rodině náhradní. Metodika vás provede zkušenostmi LUMOS se zapojováním dětí a mladých dospělých, kteří se vyjadřují k tématům souvisejícím s právy dětí, života mimo rodinu a v institucích. Získáte i detailní návod, jak aplikovat principy participace ve vaší praxi či jak založit participační skupinu. Seznamte se s metodikou a podívejte se na zkušenosti se zapojením sebeobhájců LUMOS v projektech MPSV.


Co je participace a proč je důležitá?

Participací se rozumí jednoduše řešeno zapojení dětí do věcí, které se jich týkají. Participační právo dětí a mladých dospělých je ukotveno v článku 5 a 12 Úmluvy o právech dítěte. Participace dětí je upravena i v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí a v občanském zákoníku, a to zejména v otázce, jak přistupovat k vyslechnutí názoru dítěte a jak dítě zapojovat při rozhodování o věcech, které se ho týkají. Aplikace participačního práva je tedy důležitou součástí např. práce sociálních pracovnic a pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) či justice.

„Dospělí, kteří činí rozhodnutí v oblasti systému péče o ohrožené děti, mohou při plánování změn či vytváření služeb pro děti přehlédnout celou řadu faktorů. Proto je zapojení dětí, kteří mohou na tyto faktory poukázat, velmi důležité. Je třeba dětem vytvořit vhodné podmínky pro spolurozhodování a důvěřovat jim. Právě vzájemnou spoluprací, respektem a zahrnutím více úhlů pohledu, můžeme vytvořit smysluplnou a udržitelnou změnu a předejít mnohým nedostatkům,“ přibližují smysl participace autorky metodiky.

Co je cílem publikace?

„Příručka by měla sloužit jako inspirace i pomůcka pro ty, kteří se rozhodnou zařadit participační aktivity do své práce. V některých situacích jsme postupovali metodou pokus-omyl a budeme rádi, když vám naše zkušenost pomůže vyvarovat se některým z našich omylů. Přáli bychom si, aby metodická příručka přispěla k šíření myšlenky participace. Vznikem dalších skupin mladých sebeobhájců je možné dosáhnout toho, aby bylo v systému péče o ohrožené děti rozhodováno o dětech s dětmi. Právě hlas těchto dětí musí být nejvíce slyšet,“ zmiňují autorky publikace.

Seznamte se s metodikou, která je plná praktických zkušeností s realizací zapojování mladých lidí, včetně jejich zkušeností a názoru na to, co jim členství ve skupině sebeobhájců přináší. Obsahuje i praktické přílohy a „know how“, jak založit participační skupinu, jak ošetřit bezpečí členů skupiny, na co dále myslet, jak získávat zpětnou vazbu od mladých lidí a mnohé další tipy.

Metodiku Jak na participaci najdete ZDE.

Mladí lidé jako poradci MPSV

O zapojení sebeobhájců LUMOS do aktivit projektu MPSV se dozvíte v publikaci Inovace v práci s ohroženými dětmi a rodinami, která vyšla v roce 2019. Mladých lidí jsme se zeptali na jejich pohled a zkušenosti v tématech, jako jsou minimalizace dopadů rozvodové situace na děti, prevence a včasná identifikace ohrožení dítěte ve škole, záškoláctví, řešení situace dětí umístěných v ústavní výchově a další. Jejich názor, nápady a postřehy k systému péče o ohrožených dětí zazněly i na řadě konferencí pořádaných v rámci projektu MPSV. Více např. v článku ZDE.

I v aktuálním projektu spolupracujeme se sebeobhájci LUMOS – jejich pohled a zkušenosti přispěly k nastavení metodiky návštěv ústavních zařízení, která je jednou z aktivit projektu a v rámci které tým zjišťuje, jak jsou naplňovány potřeby dětí v ústavních zařízeních. Více o projektu Podpora systémových změn v oblasti služeb péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v ČR najdete např. ve zpravodaji V POHYBU, a to ZDE.

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024