Jaké nástroje nám mohou pomoci v posouzení ohrožení dítěte? Co připravuje MPSV?

Hlavní stránka Aktuality Jaké nástroje nám mohou pomoci v posouzení ohrožení dítěte? Co připravuje MPSV?

11.2.2020, Sekce: Aktuality

Vyhodnocování ochranných a rizikových faktorů v životě dítěte je nezbytnou součástí práce zejména sociálních pracovníků, kteří působí na OSPOD. K tomu lze využít řadu nástrojů, které mají usnadnit zhodnocení míry ohrožení dítěte. Bez posouzení závažnosti rizik nelze dokončit tzv. strukturované vyhodnocení situace dítěte a rodiny, které je podkladem pro vytvoření individuálního plánu ochrany dítěte (IPOD) v situacích, kdy se jedná o děti ohrožené z hlediska § 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí, a není možné poskytnout dítěti přiměřenou pomoc a ochranu.


Proč je vyhodnocování situace dítěte tak důležité?

Právě z IPOD musí být zřejmé, jakými opatřeními je reagováno na ohrožení dítěte – tedy na jaká rizika plán ochrany reaguje, jaké jsou potřeby dítěte či jaký typ podpory potřebuje rodina k tomu, aby mohla pečovat o své děti. To vše má probíhat ve spolupráci pracovníka OSPOD, dítěte, rodiny a dalších aktérů (např. učitel ve škole, pracovník ZDVOP, dětského domova či výchovného ústavu apod.). Např. pokud dítě vyrůstá v pobytovém zařízení, je nutné, aby pracovník zařízení (vychovatel, klíčový pracovník apod.) znal IPOD dítěte a podílel se na jeho naplnění. Nezbytná je tedy v tomto případě spolupráce pracovníků OSPOD, pracovníků pobytových zařízení, včetně spolupráce s rodinou dítěte. V praxi však ne vždy spolupráce v těchto rovinách probíhá.

Podpora pracovníků OSPOD v metodě vyhodnocování

MPSV v současné době realizuje projekt zaměřený též na metodickou podporu pracovníků OSPOD v realizaci strukturovaného vyhodnocování situace dítěte a rodiny a tvorby IPOD. Cílem je prohloubit kompetence pracovníků zejména v práci s dětmi umístěnými v pobytové péči, neboť právě zde je podpora a aktivizace rodiny nejnáročnější. Pracovníci OSPOD po dobu 2,5 roku obdrží intenzivní podporu formou individuálních konzultací, kterým předchází seminář zaměřený na vyhodnocování situace dítěte a zpracování IPOD v situaci pobytové péče.  Za tímto účelem doposud proběhlo 10 seminářů v 9 krajích. Své zkušenosti mohlo sdílet 268 pracovnic a pracovníků OSPOD. Další školení budou realizována během února. Metodičtí pracovníci projektu se rovněž soustředí na aktualizaci formuláře vyhodnocování a tvorby IPOD a připravují manuál, který se zaměřuje na vyhodnocování situace dětí umístěných v pobytové péči.

Více o dalších aktivitách projektu Podpora systémových změn v oblasti služeb péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v ČR, jehož smyslem podpora krajů v naplňování práva dětí na život v rodině, naleznete ZDE.

Jak zhodnotit rizika/ohrožení dítěte?

Pro důkladné ověření potřeb dítěte a rizik, která ho ohrožují, je vhodné využívat podpůrné nástroje, zejména pro komunikaci s dětmi. Nástrojů, které je možné použít při práci s dětmi a rodinou, existuje celá řada. Inspiraci a bližší informace k metodě vyhodnocování a tvorby IPOD, včetně přiblížení některých nástrojů vyhodnocování ochranných a rizikových faktorů najdete například v článku Metody vyhodnocování ochranných a rizikových faktorů v sociálně-právní ochraně dětí. Jsou zde popsány i konkrétní příklady, které se zabývají řízením rizik, např. při tvorbě plánu bezpečí pro dítě.

Článek byl publikován 21. 1. 2020 v online publicistice časopisu Sociální práce / Sociálna práca,  6/2019. Najdete ho ZDE.

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024