„Naslouchejte nám, je to pro nás důležité“ - aneb Bezpečí a mýty v participaci dětí

Hlavní stránka Aktuality „Naslouchejte nám, je to pro nás důležité“ - aneb Bezpečí a mýty v participaci dětí

„Naslouchejte nám, je to pro nás důležité“ - aneb Bezpečí a mýty v participaci dětí

19.4.2023, Sekce: Aktuality

Dne 23. 2. 2023 uspořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále „MPSV“) s podporou Rady Evropy interaktivní konferenci pro děti a dospělé s názvem ,,Naslouchejte nám, je to pro nás důležité - aneb Bezpečí a mýty v zapojování dětí". Konference představila aktivity dvouletého projektu Rady Evropy „Participace dětí v Evropě – posilování národního rámce a aktivit v rámci participace dětí ”, který se zaměřuje na zapojování dětí a mladých dospělých do tvorby politik na národní i lokální úrovni.


Celým programem konference provázeli společně dva moderátoři, dospělý a dítě. Příprava konference probíhala za účasti dětí a mladých dospělých zapojených do participačních skupin v rámci projektu. Součástí úvodního bloku byly i pozdravy od dětí z Evropské dětské participační skupiny a jejich odpovědi na otázky týkající se participace dětí. Jednou z řečnic byla i Isabela Lara ze Slovinska, která zdůraznila, že: Nejdůležitější při vyjadřování názoru dětí je, abychom měli pocit, že jsme vyslyšeni, a osoba, se kterou se bavíme, nám naslouchá, a náš názor respektuje. Důležitá je pro nás také zpětná vazba, zejména ohledně toho, co lze či nelze realizovat na základě našich nápadů. To dokazuje, že se dospělí o naše názory zajímají.“

Hlavním cílem konference bylo přiblížit téma bezpečné participace nejen dětem, ale i zástupkyním a zástupcům z oblasti sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí, školství, zdravotnictví, volného času, samosprávy, policie, justice a dalším aktérkám a aktérům sítě služeb.

Byly diskutovány i mýty, které se v souvislosti s větším zapojováním dětí do rozhodování vyskytují. „Když ke mně dospělí nechovají respekt, nemůžu je pak vůbec brát jako autoritu,“ upozornila Anna (členka Evropské participační dětské skupiny 13 let). Je velmi důležité, aby odborníci, kteří jsou v denním kontaktu s dětmi, uměli dětem naslouchat a k vyjádření názoru dětí vytvořili bezpečný prostor. Zároveň je důležité vědět, co by od nás dospělých potřebovaly, aby jejich zapojení mělo pro ně i dospělé smysl a bylo bezpečné,“ shrnula Kristýna Jůzová Kotalová, vedoucí oddělení koncepce ochrany práv dětí a transformace služeb pro rodiny a děti, MPSV.

Mezi další témata patřilo i měření úrovně participace dětí ve společnosti. Za tímto účelem byl představen nástroj pro vyhodnocování míry zapojování dětí - CPAT. Odborníkům a odbornicím z řad účastníků byla představena sada deseti indikátorů, která je nyní v České republice pilotována. Rada Evropy aktuálně pilotuje i verzi pro děti.

V rámci odpolední aktivity si děti s dospělými vyměnili své role. Děti hrály role odborných profesí, které přicházejí nejčastěji do kontaktu s dětmi v jejich životních situacích. Naopak dospělí představovali děti v těchto situacích. Společně se pak děti a dospělí zamysleli nad tím, jaké jsou nejčastější problémy v komunikaci a naslouchání mezi dětmi a dospělými. Většina přítomných se shodovala, že by se dospělí měli v každodenních situacích chovat k dětem spíše jako průvodci než mentoři a dát dětem prostor, aby si na některé věci přišly samy.Naším cílem je podpořit hlas dětí a mladých dospělých a společně s odborníky se zamyslet nad tím, jakým způsobem lze propojovat svět dětí a dospělých,“ uzavřela téma expertka na participaci Andrea Šafařík.

Více informací o projektu a aktivitách MPSV v oblasti participace lze nalézt na webu Participace dětí v Evropě – posilování národního rámce a aktivit v rámci participace dětí - Právo na dětství (pravonadetstvi.cz)

MPSV bude i nadále pokračovat v aktivitách týkajících se podpory participace dětí v rámci projektu „Sjednocení přístupu k ohroženým dětem“. Pokud máte k tomuto tématu otázky, napište nám:

Matouš Korbel, matous.korbel@mpsv.cz                                                                                                                                                Odborný garant aktivity „Implementace metod pro zajištění participace dětí v klíčových oblastech jejich života"

   

 

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2023