„Nazývejme věci pravými jmény“. Co zaznělo na konferenci: Bezpečné vztahy od dětství. Prevence domácího a sexuálního násilí u dětí a mladistvých

Hlavní stránka Aktuality „Nazývejme věci pravými jmény“. Co zaznělo na konferenci: Bezpečné vztahy od dětství. Prevence domácího a sexuálního násilí u dětí a mladistvých

18.11.2020, Sekce: Aktuality

Proč je důležité s dětmi hovořit o sexu a intimitě, jak předcházet ohrožení dětí v kyberprostoru či jak včasně rozpoznat násilí na dětech? Jaká je úloha rodiny v prevenci ohrožení dětí a co mohou v ochraně dětí udělat učitelé či pediatři? Jak násilí ve vztazích/na dětech předcházejí na Slovensku, v Rakousku či Norsku a jak je na tom Česká republika? Nejen o těchto tématech byla řeč na online konferenci pořádané 26. října Úřadem vlády. Přinášíme vám shrnutí příspěvků, včetně odkazů na záznamy jednotlivých bloků, a užitečné zdroje informací.


Tematicky byla konference rozdělena do 3 bloků:

  • Když doma není bezpečno: Domácí násilí a včasná identifikace dítěte ohroženého násilím v rodině;
  • Otevřeně o intimitě, sexu a lásce: Prevence sexuálního násilí u dětí a mladistvých;
  • Bezpečně na síti: Prevence sexuálního a genderově podmíněného násilí v kyberprostoru.

Prezentace možností prevence násilí na dětech byla proto soustředěna kolem 3 hlavních zdrojů rizik: dysfunkční a ohrožující rodina, neinformovanost či desinformovanost dětí a mladistvých o sexualitě a v neposlední řadě i sociální interakce v kyberprostoru. Rizikovost těchto zdrojů je aktuálně naléhavější, jak kvůli současným nařízením spjatým s pandemií COVID-19, kdy děti a mladiství musí trávit více času v často napjatém rodinném prostředí, tak i kvůli statistickým ukazatelům, které jsou více než varovné. Jak ukazují některá data ze zahraničí, během pandemie vzrostl výskyt případů domácího násilí o 30 %, stejně tak výskyt duševních onemocnění, ať už úzkostných stavů či sebevražedných tendencí, jak jsme se měli možnost během konference dozvědět. Podobně české organizace pomáhající dětem v krizi zaznamenali nárůst počtu dětí volajících o pomoc (často právě z důvodu násilí v rodinách).

Podívejte se na shrnutí příspěvků či na záznamy jednotlivých bloků na to, jak společně přispívat k bezpečným vztahům v dětství. Najdete zde kontakty, které se vám můžou hodit, ať už pracujete v sociální oblasti, školství, zdravotnictví či jste rodičem, kterých chce vědět více o tomto tématu.

 

Blok 1. Když doma není bezpečno: Domácí násilí a včasná identifikace dítěte ohroženého násilím v rodině

Záznam si můžete poslechnout ZDE.

Ředitelka a zakladatelka Centra LOCIKA Petra Wünschová blíže popsala práci této organizace, která se soustředí na to, aby děti vyrůstaly bez násilí. Připomenula řadu bariér, které znesnadňují identifikaci ohrožení dítěte, zejména pak nedostatečnou komunikaci mezi aktéry, kteří mohou ohrožení detekovat či ohroženému dítěti okamžitě nabízet pomoc.

Klinická psycholožka Barbora Jakobsen, působící v Alternativ til Vold (Norsko), představila činnost norské organizace Alternativa k násilí a zejména pak norský animovaný edukační film Zuřivec, který je v českém prostředí delší dobu známý (od roku 2014) a který autenticky přibližuje pocity a atmosféru strachu z násilí z pozice 5 letého dítěte. Podobně jako v roce 2014 při svém uvedení i nyní bude mít film prezentační úlohu v interaktivních programech na školách. Za tímto účel bude probíhat projekt Úřadu vlády „Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí“ (2020-2023), v rámci kterého budou odborníci proškoleni na využívání již zmiňovaného filmu a budou mít možnost sdílení praxe s jeho využíváním. 

Ředitel organizace Nomia Miroslav Bubeník představil činnost této organizace a proces přípravy lékařů na práci s dětmi ohroženými násilím s využitím filmu Zuřivec. Připomněl také jakou důležitou úlohu v prevenci mají právě praktičtí lékaři, ať už u detekce problémů, tak v poradenství, na jakou odbornou pomoc se může daná rodina obrátit.

Klinická psycholožka z Norska, Jannicke Stav, Alternativ til Vold (Norsko) prezentovala projekt Tell it like it is (Nazývejme věci pravými jmény), který se snaží podporovat nebagatelizování všech forem násilí. Cílovou skupinou jsou žáci a učitelé, pro které jsou připraveny interaktivní programy, které podporují rozvoj citlivosti k rozpoznání hranic násilí a nenásilí. 

Blok 2. Otevřeně o intimitě, sexu a lásce: Prevence sexuálního násilí u dětí a mladistvých

Záznam si můžete poslechnout ZDE.

Johanna Nejedlová, aktivistka a zakladatelka spolku Konsent , upozornila na fakt, že většinu informací o sexu a intimních vztazích děti a mladiství získávají od svých vrstevníků. Touto formou dostávají nejen informace, ale i odpovědi na své intimní otázky, což školní a rodinné prostředí (dle statistického šetření) dostatečně nenaplňuje. Škola navíc v prevenci upřednostňuje témata pohlavních nemocí a obecně rizikovost sexuality, což na dospívající nepůsobí věrohodně. Spolek Konsent se snaží pedagogům poskytovat lekce a metodologickou podporu, jak tento stav napravit, zejména doporučením témat, která jsou dospívajícími žádaná, ale pro pedagogy mohou být choulostivá.  Více o aktivitách spolku, včetně vzdělání pro rodiče i děti ZDE.

Olga Pietruchová, odborná garantka Koordinačně-metodického centra pro prevenci násilí na ženách (Slovensko), představila kampaň „Zastavme Násilie“, ve které je hlavním tématem tzv. dating violence (tzn. násilí v partnerských vztazích). Slovensko je v evropském kontextu zemí, kde je doposud relativně vysoká četnost zlehčování sexuálního násilí a tzv. victim blamingu (oběť si za „to“ může sama).  Kampaň zahrnuje i spoty a provoz youtube kanálu. Více o kampani ZDE.

Andrea Arnold, politická vědkyně a koordinátorka v organizaci Samara (Rakousko), hovořila o práci s protikladnými očekáváními a kulturními zvyklostmi v rámci prevence sexuálního násilí. V prostředí rozvíjejícího se multikulturalismu je tento zřetel na místě.

Lenka Šilerová, psycholožka, hovořila o rodině jako činiteli prevence sexuálního násilí na dětech. Dle Šilerové (sama tak v praxi činí) je nutné podporovat rodiny (včetně pěstounských) v netabuizované sexuální výchově dětí. I tak lze totiž pojímat preventivní úlohu rodiny v otázce sexuálního násilí na dětech. Vztah, vzor a poučení, tři cesty edukace dítěte (dle profesora Zdeňka Matějčka), jsou v oblasti sexuality v českém prostředí omezeny především na oblast učení, a to navíc hlavně ve školách. Tato praxe často nefunguje, či funguje neuspokojivě. Vztah a vzor jsou naopak nejúčinnější způsoby edukace a jsou přirozenou součástí rodiny. České rodiny často volí cestu minimalizace rizik spojených se sexuálním životem na úkor vytváření otevřeného prostoru pro přirozený zájem jejich dětí o tuto oblast, což lze brát jako nevyužitý preventivní potenciál institutu rodiny. Více např. v článku Rodiče a děti v „síti“ ZDE.

Blok 3. Bezpečně na síti: Prevence sexuálního a genderově podmíněného násilí v kyberprostoru

Záznam si můžete poslechnout ZDE.

Pedagog na Univerzitě Palackého v Olomouci a zakladatel projektu E-Bezpečí Kamil Kopecký přiblížil specifické formy agrese v online prostředí cílené na dospívající dívky a dospělé ženy, jako jsou sexting, kybergrooming, kyberstalking apod. Nejčastěji se vyskytujícím fenoménem je v současné době sexting, tj. dobrovolné sdílení intimních materiálů v prostředí internetu. Dále byla podrobně představena celá škála možných intervencí, jak ze strany samotných provozovatelů sdíleného prostoru, tak i policie a Linky bezpečí.  

Václav Písecký, vedoucí oddělení informační kriminality Policie ČR, představil aktuální trendy v oblasti kybernetické kriminality z pohledu Policie ČR, kde uvedl fenomény, které ohrožují nikoliv jen mravnost, ale i majetek a data. Blíže se zastavil nad současně vzrůstajícími fenomény hate crime a fake news, které v řadě aspektů naplňují skutkovou podstatu trestných činů.     

Ahmed Al-Jaderi, Caritas, (Rakousko) blíže popsal, v čem spočívá program Peers Against Cyber Violence (Vrstevníci proti kybernásilí). V návazné diskusi bylo rozvedeno téma, kdo by měl úlohu těchto vrstevníků zastávat. V rakouské zkušenosti jsou v určité roli i tzv. youtubeři či celebrity v dospívajícím věku. Metodici projektu se zaměřují i na proškolování učitelů, což se v současné době děje i v ČR.

Závěrem aneb jak na prevenci ohrožení dětí

Konference jak svými tématy, tak zejména diskusemi poukázala na často zmiňovanou skutečnost, že prevenci ohrožení dětí nelze efektivně provádět bez multidisciplinárního přístupu. Ten nezahrnuje jen tolik připomínanou vzájemnou komunikaci aktérů, vyjasnění jejich kompetencí, ale v neposlední řadě i sladění jazyka a pojmů, které je možné užívat.

Úloha rodiny v prevenci jakéhokoliv rizikového jevu je očividně nezastupitelná. V současné době plné změn a výzev je však nutné rodinu podporovat v získávání kompetencí, jak svou úlohu dále obstojně zvládat.

Pozn. Pokud vás zajímá téma, jak předcházet ohrožení dětí formou multidisciplinární spolupráce, stáhněte si publikaci MPSV Včas a spolu. Model systému preventivních služeb pro děti a jejich rodiny, která vznikla v roce 2019.

 

O pořadateli konference

Konference se konala online formou 26. října 2020 pod záštitou Norských fondů a Ministerstva školství ČR a ku příležitosti zahájení projektu spolufinancovaného z Norských fondů "Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí”. Projekt je realizován Odborem rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR.

Postřehy z konference jsme vám přinesli díky projektu Podpora systémových změn v oblasti služeb péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v ČR Ministerstva práce a sociálních věcí.

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024