Pomocné nástroje k vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny

Hlavní stránka Aktuality Pomocné nástroje k vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny

6.8.2021, Sekce: Aktuality

Vyhodnocování situace dítěte a individuální plánování jsou důležitými nástroji, které sociální pracovníci OSPOD využívají při své práci s dětmi a rodinami. K tomu, aby bylo na vyhodnocení možné navázat individuálním plánem ochrany dítěte (IPOD) je nezbytné, aby došlo ke komplexnímu popisu jednotlivých oblastí života dítěte a ke zjištění, jaké potřeby v jednotlivých oblastech dítě má, jaká ho ohrožují rizika a jaké ochranné faktory (zdroje podpory) mohou daná rizika eliminovat.


Proces vyhodnocování situace dítěte a rodiny a tvorba IPOD bývá v praxi často náročným úkolem. Během konzultací s jednotlivými pracovišti OSPOD v rámci celé ČR jsme zjišťovali, že významným prostorem pro zacílení metodické podpory v terénu, je právě vyhodnocování jednotlivých oblastí života dítěte (co a jak popisovat, na co se v popisu oblastí zaměřit, jak se ptát v konkrétní situaci apod.). Tato zjištění nás vedla k vytvoření pomocných nástrojů, které reagují na aktuální poptávku, a především jsou využitelné v praxi OSPOD.

Pomocné nástroje k vyhodnocování jsou praktickým materiálem, který nabízí pracovníkům OSPOD podporu při vyhodnocování. Nástroje, které byly k praktickému využití vytvořeny, mají za cíl poskytnout náhled na to, co je vhodné v dané chvíli zjišťovat a co by nemělo být při vyhodnocování konkrétní situace dítěte opomenuto. Pomocné nástroje sledují jednotlivé oblasti vyhodnocení, z nichž každá obsahuje otázky a témata, na které je možné se při popisu daných oblastí zaměřovat. Přehledy informací jsou především inspirativní, ve smyslu, jak je možné dané oblasti popisovat (vždy s ohledem na sledování naplňování potřeb dítěte). Nedílnou součástí pomocných nástrojů jsou odkazy na organizace, které se věnují konkrétní problematice. Jednotlivé nástroje je vhodné mezi sebou kombinovat, a to vždy s ohledem na aktuální situaci dítěte.

 

Pomocný nástroj k vyhodnocování situace starších dětí (od 10 let věku) je zaměřen na vyhodnocování situace starších dětí bez ohledu na to, zda jsou v péči rodičů, v náhradní rodině nebo jsou umístěny v pobytovém zařízení. Praktický materiál zohledňuje specifika daná věkem dítěte, jeho vývojovými zákonitostmi, anamnézou ale i nabytými životními zkušenostmi.

Pomocný nástroj k vyhodnocování situace dětí s postižením pomáhá pracovníkům OSPOD se v rámci popisu konkrétních oblastí života dítěte zaměřit na identifikaci jeho potřeb a míry jejich naplnění, na specifika péče reagující na jeho postižení, a tím pomáhá porozumět základním principům vyhodnocování situace dětí s postižením.

Pomocný nástroj k mapování situace dospívající osoby před vstupem do samostatného života lze využít nejen jako podklad pro získávání informací potřebných pro vyhodnocení situace dítěte s ohledem na jeho dospívání, ale také jako podklad k přípravě plánu pro osamostatňování se a jako základ pro vymezení témat přípravy dospívajících osob na samostatný život dle standardů kvality sociálně-právní ochrany.

Pomocný nástroj k vyhodnocování situace dětí, které vyrůstají v náhradní rodinné péči se zaměřuje na témata, která je s ohledem na detekci nenaplněných potřeb dítěte a specifik NRP nutné mapovat podrobněji, než v případech ostatních dětí v systému SPOD (vztahová vazba a projevy jejích poruch, identita, kontakt dítěte s jeho biologickou rodinou apod.) a obsahuje tak přehled informací, které je důležité zjišťovat při vyhodnocování situace dětí, které vyrůstají v náhradní rodině.

 

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024