Víme o sobě? Podpora mezioborové spolupráce u dětí s potřebami v oblasti duševního zdraví. Ukázky z Moravskoslezského kraje

Hlavní stránka Aktuality Víme o sobě? Podpora mezioborové spolupráce u dětí s potřebami v oblasti duševního zdraví. Ukázky z Moravskoslezského kraje

Víme o sobě? Podpora mezioborové spolupráce u dětí s potřebami v oblasti duševního zdraví. Ukázky z Moravskoslezského kraje

30.5.2018, Sekce: Aktuality

Lokální síťaři se zaměřují na propojování širokého spektra aktérů místních sítí služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny, s cílem podpořit jejich spolupráci ve prospěch dětí a jejich rodin. Důležitou součástí sítě jsou zástupci z oblasti zdravotnictví, ať už se jedná o dětské lékaře, tak i specialisty na oblast duševního zdraví – dětské psychology či psychiatry. Z terénu často zaznívá, že odborníků na téma duševního zdraví dětí je nedostatek. Vědí však všichni zástupci místní sítě, jako jsou např. orgán sociálně-právní ochrany dětí, sociální služby či školy, na koho se v oblasti duševního zdraví dětí obrátit, v jakých situacích, jak se jednotlivé typy služeb od sebe odlišují? Či jak mohou se zástupci z oblasti zdravotnictví spolupracovat? Nejen tyto otázky si kladly lokální síťařky Elena Veselá a Adéla Kramná, které působí na Ostravsku.


Propojování sociální sféry, školství a zdravotnictví na Ostravsku

Lokální síťařky zde v dubnu 2018 svolaly úvodní meziresortní setkání na téma: „Efektivní využívání sítě služeb psychiatrické, psychologické a psychoterapeutické péče pro děti v Ostravě“. Vedla je k tomu nejvíce zmiňovaná potřeba dostupnosti psychologické a psychiatrické péče dětem a jejich rodinám od aktérů místní sítě. Setkání se zúčastnilo 26 zástupců z oblasti péče o ohrožené děti v Ostravě, a to např. primář psychiatrického oddělení Fakultní nemocnice Ostrava, dětský psychiatr, dětský psycholog – klinický, školní, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost pro oblast Ostravy, dále vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) Magistrátu města Ostravy (MMO), zástupce školského odboru MMO, pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče a nestátních neziskových organizací. Přítomni byli také lokální síťaři působící v Moravskoslezském kraji.

Co se podařilo?

Kromě otevření tématu a plodné diskuse, vyvstala na setkání potřeba vyjasňování vzájemných kompetencí mezi jednotlivými obory a navázání osobní spolupráce - například mezi pedopsychiatry a pediatry, školními a klinickými psychology, pedopsychiatry a OSPOD, školami, apod. Na tuto potřebu lokální síťařky reagují přípravou a realizací návazných setkání. A jaké nápady na setkání zazněly? Zástupci sítě přinášeli a diskutovali řadu témat, jako jsou dostupnost krizové péče pro děti v Ostravě i celém kraji, dostupnost terénní podpory rodin s psychiatrickou diagnózou dětí, včasné zachycení obtíží u dítěte a jeho adekvátní podpora, rozšíření školních poradenských pracovišť na školách o pozice školního psychologa, sociálního pedagoga a další. Přínosem pro síť by dle účastníků setkání bylo také zřízení pozice koordinátora - informátora, který by měl aktuální a meziresortní přehled o službách pro děti v Ostravě a jejich kapacitách. Podněty se síťařky dál zabývají a informují o nich další aktéry sítě.

Příklad z Frenštátska pod Radhoštěm

Podobným tématem propojování sociální sféry a zdravotnictví se na Frenštátsku zabývala lokální síťařka Jana Wasilová, která vytvořila mimo jiné místní přehled krizových, psychologických, psychiatrických a dalších služeb v oblasti duševního zdraví a souvisejících témat (př. závislosti, domácí násilí). Štafetu síťování po ní převzala Radka Mohylová. Přehled je k dispozici místním aktérům sítě. Nalézt ho můžete zde.

Pro více informací o síťování služeb pro ohrožené děti v Moravskoslezském kraji můžete kontaktovat krajskou koordinátorku síťování, Mgr. Hanu Žurovcovou, na: hana.zurovcova@mpsv.cz.

 

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024