Zipyho a Jablíkovi kamarádi – duševní zdraví v inkluzivní škole

Hlavní stránka Aktuality Zipyho a Jablíkovi kamarádi – duševní zdraví v inkluzivní škole

27.3.2018, Sekce: Aktuality

Pedagogové se učí podle zahraničních metodik, jak vést děti již od pěti let věku k tomu, aby si samy uměly pomoci v životních situacích, které vnímají jako obtížné.


Mezinárodní konference s názvem „Zipyho a Jablíkovi kamarádi – duševní zdraví v inkluzivní škole“, kterou pořádalo v rámci evropského projektu Centrum sociálních služeb Praha, se 21. března konala na Magistrátu hlavního města Prahy.

Metodiky Zipyho kamarádi a Jablíkovi kamarádi jsou ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Praha nabízeny a šířeny do českých škol. Jsou jedním z ověřených nástrojů upevňování duševního zdraví malých dětí a prevence rizikového chování. Na příbězích spojených s postavičkami Zipyho a Jablíka jsou dětem přibližovány různé životní situace a možnosti jejich případného řešení. Na základě metodik, které se využívají v zahraničí, se učí naši pedagogové, jak vést děti od pěti let do devíti let věku k tomu, aby si samy uměly pomoci v životních situacích, které vnímají jako obtížné – od řešení kamarádských vztahů po úmrtí či rozvod v rodině.
V České republice bylo proškoleno již 93 pedagogů a zapojilo se 23 pražských základních a mateřských škol.

Přenos praxe ze zahraničí

Na konferenci byly sdíleny zahraniční zkušenosti a diskutovalo se o možnosti zavádění podobných programů do základních a mateřských škol. Vystoupili zde zástupci organizací z Velké Británie, Norska, Bulharska, Litvy, Slovenska a Polska. Účastníky konference seznámili nejen s východisky a principy metodik, pozitivní pedagogiky, inkluzivního vzdělávání, ale i prevencí rizikového chování a zaváděním metodik do praxe různých evropských zemí. V rámci panelové diskuse se účastníci věnovali nejvíce možnostem financování a další mezinárodní spolupráce.

Konference se zúčastnili i krajští pracovníci a lokální síťaři projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí MPSV, kteří využijí poznatky ke spolupráci s aktéry sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny, a to zejména v tématech spojených s prevencí rizikového jednání u dětí.

 

Více informací k metodikám Zipyho a Jablíkovi kamarádi najdete na: www.zipyhokamaradi.cz.

 

Prezentace z konference je dostupná zde.

 

         Marcela Nevšímalová

Krajská odborná pracovnice

pro Prahu, Středočeský kraj a Jihočeský kraj, MPSV

 

Oddělení transformace služeb pro rodiny a děti

Projekt "Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí"

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2023