Zpráva z konference k participaci Rady Evropy a Evropské Unie

Hlavní stránka Aktuality Zpráva z konference k participaci Rady Evropy a Evropské Unie

Zpráva z konference k participaci Rady Evropy a Evropské Unie

4.10.2022, Sekce: Aktuality

Konference, která se konala 23. – 25. 5.2022 v Irském Corku, byla součástí unikátního projektu k participaci dětí a mladých dospělých – CP4Europe. Součástí projektu „Participace dětí v Evropě – posilování národního rámce a aktivit v rámci participace dětí ”, je i Česká republika a MPSV.


CP4Europe tým vydal začátkem října zprávu z konference, které součástí byli odbornice a odborníci, děti a dospívající z ČR, Finska, Slovinska, Portugalska, Islandu a Irska. Rada Evropy představila unikátní nástroj pro měření míry zapojování dětí do věcí, které se jich bezprostředně týkají. Aktivně se diskutovalo o důležitosti participace dětí v čase krize a hledali se cesty, jak co nejefektivněji zapojovat i ty nejmenší. 

Konference měla rovněž inovativní nádech. Každá ze zapojených zemí sdílela aktivity, které považovala za progresivní a hodné k šíření.

Finsko

Online platforma pro děti a mladé lidi

Platforma nabízí bezpečný online prostor pro konzultace dětí a mladé lidi ohledně aktuálních témat. Umožňuje dětem, mladým lidem a aktérům, kteří ovlivňují společenské dění, propojit se a komunikovat spolu. Projekt pomáhá, aby jednotlivci z různých věkových skupin a sociálního zázemí spolu mluvili a aby názory dětí měly stejnou váhu jako názory dospělých osob.  

Slovinsko

Domov pro dětské oběti sexuálního násilí v Ljubljaně

Tento inovativní projekt přináší pod jednu střechu odbornice a odborníky (z oblasti soudnictví, prokuratury, sociální práce, policie, psychologie a forenzního lékařství), kteří jsou podporou pro dětské oběti sexuálního násilí. Děti zde dostanou adekvátní zdravotní a terapeutickou pomoc. Na projektu a samotném vybavení domu spolupracoval poradní orgán vedený dětmi.

Česká republika

Mladé sebeobhájkyně a  sebeobhájci organizace LUMOS

Skupina mladých lidí s různými životními příběhy (lidé se zkušeností se životem v institucionální péči, lidé se zkušeností se školními parlamenty), upozorňuje na důležitost zapojovat děti v různých situacích a místech (doma, na kroužku, ve škole, v nemocnici, na soudě, na policii apod.). Skupina vydala metodického průvodce „Jak na participaci!", kde sdílí své zkušenosti se začleňováním dětí a dospívajících. 

Portugalsko

Jak dát dětem se sluchovým postižením hlas?

Národní komise pro prosazování práv a ochranu dětí a mladých lidí pracovala v rámci fokusních skupin s dětmi se sluchovým postižením. Projekt pomohl dětem cítit se posílený a navzdory svému postižení i vyslyšený. Děti se sluchovým postižením takto můžou být vnímány rovnocenně jako ostatní děti a požadovat zapojení ve všech aspektech jejich životů a rovný přístup ke všem službám.

Island

Dětská konference

Kancelář dětského ombudsmana každý druhý rok hostí 400 dětí z Islandu. Mezi pozvanými jsou děti s různými zkušenostmi, děti s postižením i nerodilí mluvčí. Mají možnost sejít se tváří tvář s členy Islandské vlády, politiky, političkami a klást jim jakékoliv dotazy. Zažívají tak pocit, že na jejich názorech záleží.

V březnu 2023 CP4Europe tým plánuje závěrečnou konferenci, na které se představí výstupy všech zapojených zemí.

Zpráva z konference v Irském Corku zde.

Více o participačním nástroji najdete zde

Více o projektu "Participace dětí v Evropě - posilování národního rámce a aktivit v rámci participace dětí" najdete zde.

 

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024