Jak sjednotit současnou praxi v „párování“ dětí a zájemců o náhradní rodinnou péči? Představujeme Manuál postupů pro zprostředkování náhradní rodinné péče

Hlavní stránka Aktuality Jak sjednotit současnou praxi v „párování“ dětí a zájemců o náhradní rodinnou péči? Představujeme Manuál postupů pro zprostředkování náhradní rodinné péče

2.8.2019, Sekce: Aktuality

O jaké principy by se mělo zprostředkování náhradní rodinné péče opírat? Jaké otázky na straně dítěte a zájemce je třeba, aby si pracovník OSPOD položil, než se přistoupí k vlastnímu zprostředkování náhradní rodinné péče? Jsou známa potenciální rizika tohoto zprostředkování, a jaká jsou jejich řešení? Jak se lépe zorientovat ve spisové dokumentaci dítěte a zájemce o náhradní rodinnou péči v příslušných evidencích krajských úřadů? Jak zajistit, aby spisová dokumentace dítěte neopomíjela i to, co dítě umí, jeho zájmy a záliby? Jak je možné ulehčit dítěti jeho přechod do nového výchovného prostředí? Představujeme novou publikaci „Manuál postupů pro zprostředkování náhradní rodinné péče“, která obsahuje i konkrétní nástroje pro tzv. párování dětí a zájemců o náhradní rodinnou péči.


Prvotní úlohou systému sociálně-právní ochrany dětí je podpora a pomoc vlastní rodině dítěte. Pokud dítě nemůže z nejrůznějších důvodů vyrůstat ve své rodině a jeho situace je vyhodnocena tak, že pro něho aktuálně není možný bezpečný návrat zpět, případně není-li nikdo z dalších blízkých osob, kdo by se o dítě postaral, přichází v úvahu náhradní rodinná péče. „V této publikaci se zaměřujeme na tu část zprostředkování náhradní rodinné péče, která spočívá v samotném výběru určité fyzické osoby vhodné stát se osvojitelem nebo pěstounem určitého dítěte, jemuž se osvojení nebo pěstounská péče zprostředkovává, a v zajištění osobního seznámení se dítěte s touto osobou,“ doplňuje Johana Mertová, metodička projektu MPSV.

Sjednocení postupů zprostředkování náhradní rodinné péče

Cílem manuálu je přinést pracovníkům náhradní rodinné péče pomocné nástroje, které mají usnadnit odborné posouzení dítěte pro účely náhradní rodinné péče, ale i vlastní zprostředkování náhradní rodinné péče. Východiskem těchto nástrojů jsou principy zprostředkování náhradní rodinné péče, které tento materiál rovněž obsahuje a jež reagují na snahu sjednotit pracovní postupy při zprostředkování osvojení a pěstounské péče v České republice. Zároveň odráží základní momenty, bez nichž by se zprostředkování náhradní rodinné péče nemělo obejít.

V celé publikaci je kladen důraz na dítě samotné, jeho osobní a rodinnou situaci z hlediska jeho potřeb, a následně na reflexi rizikových momentů, které příchod dítěte do náhradní rodiny přináší. Také je sledován aspekt přípravy dítěte na náhradní rodinu jako součást předpokladu úspěšné adaptace dítěte v novém prostředí. Odůvodněnost potřeby připravovat dítě na přechod do náhradní rodiny vychází mj. ze zjištění Analýzy potřeb pěs­tounských rodin pečujících o děti se specifickými potřebami, která byla zpracována v rámci projektu.

Čas dítěte běží jinak než čas dospělého

Manuál popisuje mimo jiné základní principy zprostředkování náhradní rodinné péče (např. dítě a jeho zájem, jedinečnost a individualita dítěte, týmová spolupráce, transparentnost procesu, hledisko času a další). Zaměřuje se detailně na to, jakým způsobem posuzovat situaci dítěte z hlediska jeho potřeb a jaké jsou předpoklady zájemce pečovat o dítě v náhradní rodinné péči.  Všímá si možných rizik a přináší příklady návrhů řešení, a to na základě 7 sledovaných oblastí (právní situace, rodinné a jiné sociální vztahy, zdravotní a psychický stav, chování a attachment, vzdělávání, identita a další faktory). 

Jaké nástroje lze využít v praxi?

V manuálu najdete konkrétní nástroje, které byly otestovány v praxi v 8 krajích ČR (od listopadu 2018 do března 2019) a jež se setkaly u pracovníků krajů a OSPOD s kladnou odezvou. Tyto nástroje je možné používat bez nutných legislativních změn.

Jedná se o příklady těchto formulářů či schémat:

  • Posouzení situace dítěte z hlediska jeho potřeb pro účely zprostředkování náhradní rodinné péče a předpokladů zájemce pečovat o dítě v náhradní rodinné péči, příklady možných rizik a návrhů řešení dle 7 sledovaných oblastí
  • Záznam z procesu párování
  • Karta a profil dítěte (část A, část B)
  • Karta zájemce
  • Karta osoby v evidenci
  • Profil zájemce / profil osoby v evidenci

Všechny přílohy a formuláře manuálu zveřejňujeme též samostatně. Některé přílohy jsou k dispozici v editovatelné podobě (ve formátu word), aby si je příslušný úřad mohl modifikovat dle své úvahy a potřeby. Využití pomocných nástrojů je ponecháno na dobrovolném zvážení příslušného úřadu.

Materiál je určen pracovníkům krajských úřadů, OSPOD a pracovníkům doprovázejících organizací.

Tištěná podoba materiálu, který vyšel v nákladu 400 ks, byla distribuována zástupcům krajů, OSPOD a vybraným doprovázejícím organizacím.

V elektronické podobě ho najdete ZDE.

Všechny přílohy manuálu lze nalézt na www.pravonadetstvi.cz, v sekci DOKUMENTY/ostatní dokumenty/manuály/brožury/letáky.

V případě dotazů k materiálu se můžete obrátit na Mgr. Johanu Mertovou, e-mail: johana.mertova@mpsv.cz.

Materiál je výstupem projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“.

 

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024