Náhradní rodinná péče je pro ministerstvo prioritou

Hlavní stránka Aktuality Náhradní rodinná péče je pro ministerstvo prioritou

Náhradní rodinná péče je pro ministerstvo prioritou

1.2.2023, Sekce: Aktuality

Ministerstvo práce a sociálních věcí považuje podporu náhradní rodinné péče (NRP) za svoji dlouhodobou prioritu. I díky projektu „Standardizace procesů zabezpečení náhradní rodinné péče o děti“ může aktivně podporovat zapojené kraje, mapovat jejich potřeby v oblasti NRP a snažit se nacházet ideální scénáře, jak zvýšit počet zájemců a zájemkyň o NRP pro ohrožené děti.


Projekt byl spuštěn k 1.11.2022 a jeho realizace potrvá do 31. 12. 2025. Ve stanoveném čase bude snaha o zefektivnění a zjednodušení procesu zabezpečení NRP pro ohrožené děti. Zvláštní pozornost bude věnována možnostem NRP pro děti se specifickými potřebami.

Projekt je složen ze 6 klíčových aktivit, které přispějí ke sjednocení přístupu k posuzování zájemců a zájemkyň o NRP, a to na základě jednotně definovaných kompetencí nutných pro naplnění potřeb dětí čekajících na zprostředkování NRP. Díky jasnému nadefinování informací, které jsou potřeba pro posouzení potřeb dítěte a kompetencí žadatele, dojde rovněž k zefektivnění a sjednocení spisové dokumentace, což umožní rychlejší a kvalitnější proces párování dětí a zájemců/zájemkyň, a tedy rychlejší svěření dítěte do NRP. Jasná kritéria posuzování zájemců a zájemkyň o NRP rovněž umožní pracovat s nimi na rozvoji takových kompetencí, které jsou potřeba právě pro práci s dětmi se specifickými potřebami.

Více informací k jednotlivým klíčovým aktivitám najdete zde.

Součástí projektu je i odvysíláni čtrnáctidílného dokumentu České televize „Plné hnízdo“ z prostředí pěstounských rodin. Cílem je oslovit ty, kteří si už někdy s myšlenkou stát se pěstounem pohrávali a zároveň podpořit ty rodiče, kteří se potýkají s výchovnými problémy svých dětí.

Projekt naváže na principy předešlých ministerských projektů „Podpora systémových změn v oblasti služeb péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v ČR“ a „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“.

Více informací najdete na www.pravonadetstvi.cz a www.budinpestoun.cz.

                      

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024