Zajímá vás dobrá praxe v systému pomoci rodinám s dětmi? A jakou podporu by potřebovaly samotné děti? Představujeme publikaci INOVACE v práci s ohroženými dětmi a rodinami

Hlavní stránka Aktuality Zajímá vás dobrá praxe v systému pomoci rodinám s dětmi? A jakou podporu by potřebovaly samotné děti? Představujeme publikaci INOVACE v práci s ohroženými dětmi a rodinami

16.9.2019, Sekce: Aktuality

Co si myslí mladí lidé, kteří vyrůstali mimo svou rodinu, o systému pomoci rodinám s dětmi? Jak prožívali situace, kdy byli odděleni od svých rodičů? Co v té chvíli potřebovali? Jakou podporu očekávali od sociálních pracovníků či pracovníků ve škole? Které informace jim chyběli? Co potřebovali jinak? Ptal se jich někdo na jejich názor? V rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) jsme mladé lidi s touto zkušeností zapojili do řady aktivit. Jednou z nich byla i spolupráce na publikaci Inovace v práci s ohroženými dětmi a rodinami, jejíž součástí je mimo jiné i pohled mladých lidí na to, co by se dalo v systému pomoci zlepšit. A co dalšího v publikaci najdete?


Smyslem publikace je podpořit rozvoj služeb a dobrou praxi v tématech, která byla identifikována Analýzou inovativních postupů a služeb pro rodiny a děti jako „bílá místa“ v podmínkách ČR. Tedy jaké služby dětem a rodinám chybí či kde je potřeba inovací apod. Jedná se např. o témata Děti s rizikovými projevy v chování, Užívání návykových látek, Posilování rodičovských kompetencí, Včasná identifikace ohrožení ve škole, Záškoláctví, Opakované odebírání dětí z péče rodičů, Situace dětí v ústavní péči a řada dalších.

„V publikaci naleznete popis stávající situace, tj. proč se nedaří určité potřeby dětí a rodin naplnit, popis těchto potřeb, jejich návaznost na základní práva dětí, principy inovativních služeb, zkušenosti dětí a mladých dospělých, doporučení týkající se personálního zajištění služeb a příklady dobré praxe (z ČR i zahraničí),“ přibližuje Kristýna Jůzová Kotalová, vedoucí oddělení transformace služeb pro rodiny a děti (MPSV).

Inspirujme se

Seznámit se tak můžete např. s dobrou praxí v oblasti podpory dětí při rozvodu (např. programy CODIP,  Nizozemí), s programy cílenými na podporu žen, kterým byly opakovaně odebrány děti (např. program PAUSE, Velká Británie), programy na podporu rodičovských kompetencí či možnostmi podpory dětí, které svou obtížnou situaci řeší záškoláctvím.

Co by jednotlivým oblastem mělo být společné, jsou průřezové principy inovativních služeb, jejichž základní nástin najdete v úvodu publikace. Jsou jimi:

  • koordinovaná podpora dítěte a rodiny (tedy kdy, kdo, jak může poskytnout dítěti a rodině pomoc na základě jejich potřeb);
  • evaluace služeb (V čem se situace klienta zlepšila? Jak můžeme doložit, že je naše služba efektivní?)
  • participace dětí – zapojování dětí do věcí, které se jich týkají.

Na publikaci se podílelo několik desítek odborníků z oblasti sociálních služeb, dětské psychologie a psychiatrie, sociálně-právní ochrany dětí, pedagogiky, adiktologie a dalších. V deseti tematických pracovních skupinách byli zastoupeni též představitelé akademické sféry a velkým přínosem byla přítomnost mladých dospělých, kteří si sami prošli zkušeností se systémem ochrany dětí v roli klientů. Kdo jiný by mohl být větším odborníkem a odbornicí na svůj život, než mladí lidé se zkušeností s obtížnou životní zkušeností?

Na stejné vlně, překonávejme zažité stereotypy ve prospěch dětí

Co se ukázalo jako důležité?  „Praxe v práci s ohroženými dětmi a rodinami je velmi pestrá, a proto není žádoucí zavádět inovované postupy nebo služby limitované předem danými parametry. Mnohem důležitější je vydefinovat základní principy, jaké by měla daná služba naplňovat, a na jejich základě stavět novou službu s využitím stávajících kapacit. Jde tedy spíše o změnu přístupu, jehož podstatou je „naladění“ všech přítomných aktérů na stejnou vlnu, bez ohledu na zavedené zvyklosti, rezortní a kapacitní limity,“ přibližuje Kristýna Jůzová Kotalová, vedoucí oddělení transformace služeb pro rodiny s dětmi.

Inovovat může každý, PRÁVĚ TEĎ, my všichni tvoříme síť pomoci

Publikace je určena všem odborníkům z praxe práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami – nejen sociálním pracovníkům, ale též pedagogům, psychologům, vychovatelům, pracovníkům volnočasových aktivit, lékařům a dalším.

Věříme, že se stane inspirací pro všechny, kterým záleží na zajištění včasné a kvalitní pomoci každému potřebnému dítěti.

 

Publikaci INOVACE v práci s ohroženými dětmi a rodinami v elektronické podobě je možné stáhnout ZDE.

Verze po jednotlivých stránkách (pro domácí tisk) je ZDE.

 

Nemáte čas číst a chcete základní ochutnávku?

Základní principy jako báze jednotlivých inovativních témat naleznete v publikaci Inovovat může každý. Základní principy inovativních postupů a služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny, která byla v tištěné podobě distribuována širokému spektru aktérů. V elektronické verzi ZDE.

Pokud vás zajímá více příkladů inovativní praxe z českého prostředí, stáhněte si materiál Hledání nových cest. Komplexní přehled inovativních služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny ZDE.

V případě dotazů k publikacím, které jsou jedním z výstupů projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“, je možné se obracet na: metodika Bc. Pavla Houšku, e-mail: pavel.houska@mpsv.cz, nebo na vedoucí oddělení transformace služeb pro rodiny a děti, Mgr. Kristýnu Jůzovou Kotalovou, e-mail: kristyna.kotalova@mpsv.cz.

 

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024