Fotogalerie

Mezinárodní konference „ProSÍŤováním k rozvoji služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny“
22. – 23. listopadu 2017, Autoklub Česká republika, Praha

 

Před zahájením konference… Martina Ježková (MPSV) a její zvonek.

 

Klára Joklová, odborná garantka aktivity Podpora a rozvoj služeb v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (MPSV), zahájila konferenci.

Klára Joklová, odborná garantka aktivity Podpora a rozvoj služeb v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (MPSV), zahájila konferenci.

 

V sále bylo plno… Konference se účastnilo více než 220 aktérů sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny (např. z orgánu sociálně-právní ochrany dětí, samosprávy, sociálních služeb, justice, školství a další) a téměř 50 přednášejících či mluvčích odborných panelů.

 

Kristýna Jůzová Kotalová z MPSV představila Národní strategii ochrany práv dětí „Právo na dětství“.

 

Helen Dunn z CYPSP navázala představením systému péče o rodiny s dětmi a strategických dokumentů Severního Irska.

 

Moderátor Bohumil Kartous z EDUin uvedl další blok, kde Kristýna Jůzová Kotalová (MPSV) a Helen Dunn (CYPSP) představily projekty ČR a Severního Irska zaměřené na rozvoj služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny. Konkrétně šlo např. o síť center, tzv. Family Support Hub (Centra pro podporu rodiny), která propojují děti a rodiny s konkrétními poskytovateli služeb podle jejich potřeby. 

 

Lisa Grant (vlevo), koordinátorka tzv. Family Support Hub a projektová pracovnice služby včasné intervence, představila mimo jiné nástroj k měření dopadů intervencí a služeb poskytovaných rodinám – tzv. formulář „family star“. Rodina a pracovník služby průběžně zhodnocují, zda je pomoc šitá na míru podle potřeb rodiny. 

 

Publikum kladlo otázky prostřednictvím aplikace sli.do, ale i klasicky „postaru“. 

 

Živá diskuse probíhala i o přestávkách (na panelech jsou ukázky z české praxe lokálních síťařů působících v rámci projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí).

 

Blok zaměřený na zkušenosti z terénu – síťování v praxi byl s 9 mluvčími „našlapaný“.  Jak probíhá síťování služeb v ČR, představilo 6 síťařů (Ondřej Marek, Matěj Karas, Jaroslav Marek, Petra Pfaurová, Barbora Žůrková, Eliška Foltýnková) a metodička síťování Simona Zatloukalová (MPSV). Zkušenosti se síťováním v Pardubickém kraji popsal krajský síťař Matěj Karas (vpravo). 

 

Čas byl neúprosný… Dvě minuty do konce příspěvku Ondřeje Marka (MPSV), který síťuje v Litoměřicích a Lovosicích. 

 

Praxi sítě „Family Support Hub“ sdílely s nadšením Karen McLean a Edith McManus, které se snaží o včasné zprostředkování místně dostupných služeb rodinám s dětmi podle jejich potřeb. 

 

Miloslav Macela představil výsledky Analýzy zaměřené na inovativní postupy a služby pro rodiny a děti v ČR, která přinesla ukázku řady inspirativních služeb ze zahraničí. Jak funguje multidisciplinární přístup a spolupráce, popsal na příkladu dánské sociálně-zdravotní služby, která se zaměřuje na pomoc těhotným ženám, jež se chovají rizikově, a je poskytována v nemocnicích. 

 

A publikum pozorně poslouchalo…

 

Michal Šíp (MPSV) představil připravovaný Interaktivní katalog jevů a služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny, který budou moci využívat aktéři sítě služeb či jejich klienti během roku 2018.

 

Helen Dunn (CYPSP; vpravo) hovořila o Interaktivním mapovacím nástroji InstantAtlas, který zachycuje aktuální jevy týkající se např. zdraví, bezpečnosti, vzdělávání v lokalitách v celém Severním Irsku a slouží k plánování služeb.

 

Co všechno dělají proto, aby se děti cítily ve školách bezpečně, popsala Anne-Marie Bagnall z instituce Education Authority. Jednou z ukázek byl i spot zaměřený na děti, které chodí „za školu“. 

 

Miloslav Macela (expert v oblasti ochrany dětí) a Michal Šíp (MPSV).

 

První den konference zakončili Klára Joklová a Pavel Houška z MPSV shrnutím, co bude probíhat dál v aktivitě projektu MPSV zaměřené na preventivní a inovativní služby. 

 

Druhý den byl plný panelových diskusí: 3 tématické bloky, 9 panelových diskusí, 37 mluvčích, 3 moderátoři. V bloku „Jak proces síťování podporuje rozvoj sociální politiky“ diskutovali Pavla Kovalská (Městský úřad Vlašim), Pavel Navrátil (Masarykova univerzita v Brně), Radka Pochobradská (Městský úřad Chrudim) a Jan Sládek (Univerzita Karlova, zastupitel Prahy 6). 

 

Jaké jsou moderní nástroje podpory služeb? Lisa Grant (NIACRO), Anne-Marie Bagnall (Education Authority), Jan Šalamoun (Úřad vlády ČR) a Jaroslav Dolanský z MPSV, který není na snímku.

 

Jak měřit a nahlížet na potřebnost služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny? Lucie Salačová (Šafrán dětem, o.p.s.), Pavel Podivínský (Krajský úřad Olomouckého kraje), Helen Dunn (CYPSP) a Daniel Topinka (SocioFaktor). 

 

Jak měřit a nahlížet na potřebnost služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny? Lucie Salačová (Šafrán dětem, o.p.s.) a Pavel Podivínský (Krajský úřad Olomouckého kraje).

 

V panelu „Je síťování přirozenou součástí spolupráce, nebo je nutné ho podpořit?“ panovala uvolněná atmosféra… Zleva: Edith McManus (Ashton Centre), Karen McLean (The Vine Centre), Martin Vtípil (Městský úřad Hlinsko), Lenka Buchtová (Bonanza Vendolí, z.ú.). Na snímku chybí další mluvčí Magdaléna Skřivánková (Aurea Fausta) a Jaroslav Marek (lokální sítař obcí Hlinsko a Chrudim, MPSV).

 

…a probíhala živá diskuse. U mikrofonu Andrea Šafařík  Fridmanská (MPSV).

 

Co brání a co napomáhá mezioborovému sdílení informací v tématu ohrožených dětí a jejich rodin? Zleva: Jaroslava Auerová (Probační a mediační služba ČR Třebíč), Dagmar Svobodová (Agentura pro sociální začleňování), Helena Zahálková (Krajský úřad Pardubického kraje) a Šárka Vlková (lokální síťařka pro Prahu 12, MPSV).

 

Co brání a co napomáhá mezioborovému sdílení informací v tématu ohrožených dětí a jejich rodin? Zleva: Dagmar Svobodová (Agentura pro sociální začleňování), Helena Zahálková (Krajský úřad Pardubického kraje) a Šárka Vlková (lokální síťařka pro Prahu 12, MPSV).

 

Panel „Jak konstruktivně a efektivně komunikovat témata ohrožených dětí a rodin veřejnosti?“ moderovala Petra Štětková (MPSV). Zleva: Simona Zatloukalová (MPSV), Michal Ďorď (Vteřina poté, z. s.), Agáta Havlíková (lokální síťařka pro Hradec Králové, MPSV) a Bedřich Jetelina (Středisko mediální výchovy).

 

Jak konstruktivně a efektivně komunikovat témata ohrožených dětí a rodin veřejnosti? Zleva: Michal Ďorď (Vteřina poté, z. s.), Agáta Havlíková (lokální síťařka pro Hradec Králové, MPSV) a Bedřich Jetelina (Středisko mediální výchovy).

 

Jak konstruktivně a efektivně komunikovat témata ohrožených dětí a rodin veřejnosti? Diskutující Hana Solařová (Lumos).

 

Panel „Jaké jsou dopady síťování v terénu?“ moderovala Lucie Čelikovská (Centrum Hladina, s.r.o.). Zleva: Tereza Komárková (SKP – Centrum,o.p.s.), Iveta Turková (Městský úřad Benešov), Kateřina Špidlenová (Dobrá rodina, o.p.s.), Jan Počepický (lokální síťař obcí Votice a Benešov, MPSV) a Simona Sedláčková (Centrum pro rodinu Drop in, o.p.s.).

 

Jakou roli hraje samospráva v podpoře a rozvoji síťování služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny? Zleva: moderátorka Petra Štětková (MPSV), Simona Zatloukalová (MPSV), Tomáš Kříž (starosta, Čebín), Jiřina Kubáňová (Městský úřad Nový Bor), Jiřina Lízalová (Městský úřad Orlová) a Vladana Vasková (MPSV).

 

Jakou roli hraje samospráva v podpoře a rozvoji síťování služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny? Zleva: Tomáš Kříž (starosta, Čebín), Jiřina Kubáňová (Městský úřad Nový Bor), Jiřina Lízalová (Městský úřad Orlová) a Vladana Vasková (MPSV).

 

Jak prosazovat teoretický koncept transformace v praxi? Zleva: Dana Lipová (Nadace Sirius, Asociace Dítě a rodina), Terezie Hradilková (Jednota pro Deinstitucionalizaci), Kristýna Jůzová Kotalová (MPSV) a Roman Petrenko (Národní ústav pro vzdělávání).

 

Jak prosazovat teoretický koncept transformace v praxi? Zleva: Dana Lipová (Nadace Sirius, Asociace Dítě a rodina), Terezie Hradilková (Jednota pro Deinstitucionalizaci).

 

Jak prosazovat teoretický koncept transformace v praxi? Diskutující Michal Ďorď (Vteřina poté, z. s.).

 

Závěrečné poděkování všem… Klára Joklová (MPSV)

 

Foto na rozloučenou… Moderátoři, část realizačního týmu MPSV a severoirské kolegyně.


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2023